DAVUT HUT fotoğraf
Prof.Dr. DAVUT HUT
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

E-Posta
davuthut@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SİNAN ÇAKAR, "Kızıldeniz'de insan ve silah kaçakçılığı (1890-1910)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
FIRAT KÜSKÜ, "II. Abdülhamid döneminde Sinop Sancağı'nda idari ve sosyo - kültürel hayat (1876 – 1909)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
NESRİN ŞAHİN, "Osmanlı Dönemi (19 ve 20. yüzyıllar) Irak vilâyetlerinde sulama projeleri: Sir William Willcocks ve Sir John Jackson Şirketi'nin faaliyetleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA BULUT, "II. Abdülhamid devri devlet ricâlinden Mustafa Zihni Paşa'nın hayatı ve faaliyetleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MERVE İREM DİLEK, "Support for non-state armed groups (NAGS): iran's nags strategy in the Middle East", Marmara Üniversitesi / Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü / Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
AZMİ AYCAN, "Osmanlı'da devlet-aşiret ilişkileri:Hemvend örneği (1876-1918)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
BEYZA KARAKAYA, "Musul vilayeti hapishaneleri (1864-1918)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
NACİ TİKİCİ, "XIX. yüzyılın ilk yarısında aşiret - devlet ilişkisi: Millilî Aşireti örneği", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.