DAVUT HUT fotoğraf
Prof.Dr. DAVUT HUT
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

E-Posta
davuthut@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. HUT DAVUT. XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Basra Gümrüğü. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 115-140, 2000.
2. HUT DAVUT. Veliaht Murat Yeni Osmanlılar İlişkisinde Fikirtepe V Murat Köşkü. Türk Kültürü İncelemeleri. Cilt 1. sf 101-142, 2009.
3. HUT DAVUT. Doğu Karadeniz de Geleneksel Dokumacılık Rize Keten Bezi Feretiko ve Sosyo Ekonomik Etkileri. Türk Kültürü İncelemeleri. sf 23-62, 2011.
4. HUT DAVUT. Gertrude L Bell in Osmanlı Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Irak Krallığı nın Kurulmasındaki Rolü. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 117-166, 2016.
5. HUT DAVUT. Osmanlı Arap Vilayetleri Arabizm ve Arap Milliyetçiliği. VAKANÜVİS. Cilt 1. sf 105-150, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. HUT DAVUT. 1877 1878 Osmanlı Rus Doksanüç Harbinde Ermeniler. Türkler ve Ermeniler (Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri). sf 1-8, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. HUT DAVUT. II Meşrutiyet in İlânının Irak taki Yansımaları. Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi. Cilt 13. sf 101-136, 2008.
3. HUT DAVUT. Irak ın Kuzeyinde Katolik ve Protestan Misyonerlik Faaliyetleri 1850 1914. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 445-470, 2008.
4. HUT DAVUT,KURŞUN ZEKERİYYA. Kerkük ün Sosyal ve Demografik Yapısı. Global Strateji. sf 3-9, 2005.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. ULUSKAN MURAT,ÇELİK YÜKSEL,HUT DAVUT, Al-Quds in Muhimme Registers (1700-1719), İstanbul. 2018.
2. ULUSKAN MURAT,ÇELİK YÜKSEL,HUT DAVUT, Al-Quds in Muhimme Registers (1600-1699), İstanbul. 2017.
3. ÇELİK YÜKSEL,ULUSKAN MURAT,HUT DAVUT, Al-Quds in Muhimme Registers (1750-1778), İstanbul. 2018.
4. ÇELİK YÜKSEL,ULUSKAN MURAT,HUT DAVUT, Al-Quds in Muhimme Registers (1780-1799), İstanbul. 2018.
5. ULUSKAN MURAT,ÇELİK YÜKSEL,HUT DAVUT, Al-Quds in Muhimme Registers (1720-1749), İstanbul. 2018.
6. ULUSKAN MURAT,ÇELİK YÜKSEL,HUT DAVUT,TOMAR CENGİZ, Al Quds in Muhimme Registers 1545 1594 1, İSTANBUL. 2016.
KİTAP BÖLÜMÜ
7. HUT DAVUT, Die Bagdadbahn Ein Umriss deutsch türkischer Beziehungen Gesammelte Beitrage, HAMBURG. 2016.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
8. HUT DAVUT, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2016.
9. HUT DAVUT, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2016.
10. HUT DAVUT, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2012.
BİLİMSEL KİTAP
11. HUT DAVUT, İstanbul un 100 Su Yapısı, İstanbul. 2010.
KİTAP BÖLÜMÜ
12. HUT DAVUT, Sultan II.Abdülhamid ve Dönemi, İstanbul. 2017.
13. HUT DAVUT, Bir İnsan ı Selim Prof Dr Azmi Özcan Armağanı, Antalya. 2016.
14. HUT DAVUT, Rize Defteri 3, İstanbul. 2016.
15. HUT DAVUT, Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul. 2015.
16. HUT DAVUT, Rize Defteri 2, İstanbul. 2013.
17. HUT DAVUT, Osmanlı da Ulaşım Kara Deniz Demiryolu, İstanbul. 2012.
18. HUT DAVUT, Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, İstanbul. 2011.
19. HUT DAVUT, Evliya Çelebi Atlası, İstanbul. 2012.
20. HUT DAVUT, Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği Prof Dr Cevdet Küçük Armağanı, İstanbul. 2013.
DERS KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
21. HUT DAVUT, Modern Ortadoğu Tarihi, Eskişehir. 2017.
22. HUT DAVUT, Modern Ortadoğu Tarihi, Eskişehir. 2017.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
TÜR ADI BELİRTİLMEMİŞ
1. Osmanlı İran Sınırından Anılar
KİTAP
2. HUT DAVUT Osmanlı Coğrafyasında Petrol Mücadelesi Kalust S Gülbenkyan ve Türk Petrol Şirketi
3. HUT DAVUT,KURŞUN ZEKERİYYA,KAVAS AHMET Tarih İçinde İstanbul Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler
4. HUT DAVUT Fav Yarımadası nda Osmanlı İngiliz Çekişmesi 1886 1915
ULUSLARARASI
DERGİ
5. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
6. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
7. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
8. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
9. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
10. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. HUT DAVUT, "Osmanlı Irak ında Yönetim ve Siyaset XIX ve XX Asırlar", Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: İdari, Siyasi ve Sosyal Yapı Uluslar arası İlmi Toplantı, İstanbul, 2016.
2. HUT DAVUT, "Üsküdar ın Tarihi Memba Suları Çamlıca Suları Örneği", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V Bildiriler, İstanbul, 2008.
3. HUT DAVUT, "Ahmed Fethi Paşa 1801 1858 Yalısı ve Korusu", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI-Bildiriler, İstanbul, 2009.
4. HUT DAVUT, "İttihat ve Terakki Cemiyeti Bağdat Şubesi nin Teşekkülü ve II Meşrutiyet in İlânının Bağdat taki Yansımaları", İslâm Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-selâm) Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 2011.
5. HUT DAVUT, "V. Mehmed Reşad’ın Veliahdlığı ve II. Abdülhamid’in Ona Yüklediği Siyasi Anlam", Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, 2018.
ULUSAL
6. HUT DAVUT, "”Ortadoğu (Irak-Suriye-İran) Türklüğü ve Osmanlı’xxdan Günümüze Devletle Olan İlişkileri”", Afyonkarahisar I. Türk Tarihi Sempozyumu (19-21 Ekim 2017), İstanbul, 2018.
7. HUT DAVUT, "Üsküdar da Tarihi Yer Adları", II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 2005.
8. HUT DAVUT, "Osmanlılar Döneminde Ortadoğu (Irak-Suriye) Türklüğü ve Devletle Olan İlişkileri", I.Türk Tarihi Sempozyumu: Türklerde Devlet (Afyonkarahisar), 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. HUT DAVUT, "Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi", Bağdat Demiryolu Uluslar arası Konferansı, İstanbul
2. HUT DAVUT, "Gertrude Bell in Osmanlı Arap Vilayetlerindeki Faaliyetleri", I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu?nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik
3. HUT DAVUT, "II Abdülhamit Döneminde Irak", II. Abdülhamit Döneminde Irak Türkiye ve Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar Uluslararası Sempozyumu (9-10 Haziran 2010), Ankara
4. HUT DAVUT, "İngiliz Raporlarına Göre Kerkük Türkmenleri", Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler Uluslararası Sempozyumu (8-10 Mayıs 2014), Bilecik
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş