Prof.Dr. CENGİZ BAHÇEKAPILI
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 404
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. SOYAK NURİ ALKAN,BAHÇEKAPILI CENGİZ. İktisadi Krizler IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisi deki Yansımaları. İktisat, İşletme ve Finans. Cilt 13. sf 48-61, 1998. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BAHÇEKAPILI CENGİZ,ÇETİN BUKET. The Impacts of Forced Migration on Regional Economies The Case of Syrian Refugees in Turkey. International Business Research. Cilt 8. sf 1-15, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BAHÇEKAPILI CENGİZ. Türkiye Ekonomisinde 2011 Sonrası Sınırlı Büyümenin Nedenleri Üzerine Bir Analiz. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 37. sf 111-124, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BAHÇEKAPILI CENGİZ. Küreselleşme Bölgeselleşmeyi Geride Bıraktı. İktisat Dergisi. sf 66-73, 1994.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. BAHÇEKAPILI CENGİZ,ÇOKGEZEN MURAT, Anti Dumping Global Abuse of a Trade Policy Instrument, New Delhi. 2007.
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
2. BAHÇEKAPILI CENGİZ, Türkiye nin Ödemeler Dengesi, İstanbul. 2015.
3. BAHÇEKAPILI CENGİZ, Küreselleşme Sürecinde Güçsüzleşen Ulus Devlet, 2009.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. BAHÇEKAPILI CENGİZ, Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa. 2013.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BAHÇEKAPILI CENGİZ, "An Unhappy Stop on the Way to Development The Middle Income Trap in the Turkish Economy", at International Organization for Research and Development-IORD, IRC-2015, 2015.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
54 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
6 Puan