Dr. Öğr. Üyesi CANAN ŞANAL TOPRAK
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ŞANAL TOPRAK CANAN,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN. Static and Dynamic Balance Disorders in Patients With RheumatoidArthritis and Relationships With Lower Extremity Function andDeformities: A Prospective Controlled Study. Archives of Rheumatology. Cilt 33. sf 328-334, 2018.
2. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,Ulutatar FIRAT,ŞANAL TOPRAK CANAN,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN. The Validity and Reliability of Turkish Version of the Jenkins Sleep Evaluation Scale in Rheumatoid Arthritis. Archives of Rheumatology. Cilt 33. sf 160-167, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,Ulutatar FIRAT,Öztürk Ekim Can,ÜNAL ÇAĞRI,ŞANAL TOPRAK CANAN,KAYHAN ÖNDER. Assessment of the validity and reliability of the Jenkins Sleep Scale in ankylosing spondylitis. International Journal of Rheumatic Diseases. 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ŞANAL TOPRAK CANAN,KARADAĞ SAYGI NAİME EVRİM,SAÇAKLIDIR REKİB,DURUÖZ MEHMET TUNCAY. Duruöz Hand Index: Is it valid and reliable in children with unilateral cerebral palsy?. Developmental Neurorehabilitation. sf 1-5, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. AKYÜZ GÜLSEREN DERYA,ŞANAL TOPRAK CANAN,YAĞCI İLKER,GİRAY ESRA,KURU BEKTAŞOĞLU PINAR. The effect of vitamin D supplementation on pain, quality of life, and nerve conduction studies in women with chronic widespread pain. International Journal of Rehabilitation Research. Cilt 40. sf 76-83, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,BAKLACIOĞLU HATİCE ŞULE,ŞANAL TOPRAK CANAN,GENCER ATALAY KARDELEN,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR. The evaluation of the static and dynamic balance disorders in patients with psoriatic arthritis. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL. Cilt 38. sf 2063-2068, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. GİRAY ESRA,ŞANAL TOPRAK CANAN,SAÇAKLIDIR REKİB,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN. Pregabalin-Associated Stuttering in a Patient With Complex Regional Pain Syndrome. Journal of Clinical Psychopharmacology. Cilt 36. sf 740-742, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,ŞANAL TOPRAK CANAN,SEZER İLHAN,YİLMAZ FİGEN,Ulutatar FIRAT,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR,Baklacioglu HATİCE ŞULE. The validity and reliability of Systemic Lupus Erythematosus Quality of Life Questionnaire (L-QoL) in a Turkish population. Lupus. Cilt 26. sf 1528-1533, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,Ulutatar FIRAT. Validation of the Toronto Psoriatic Arthritis Screen II (TOPAS II) questionnaire in a Turkish population. Rheumatology International. Cilt 38. sf 255-259, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KARADAĞ SAYGI NAİME EVRİM,ŞANAL TOPRAK CANAN,Çubukçu Koza,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN. Idiopathic Brachial Neuritis Mimics Cervical Radiculopathy: A Case Report. Meandros Medical and Dental Journal. Cilt 0. sf 0-0, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ŞANAL TOPRAK CANAN,ÖZSOY TUĞBA,AKYÜZ GÜLSEREN DERYA, "Comparison of pneumatic pump with manual lymphatic drainage in the treatment of breast cancer patients with high stage lymphedema", 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, HELSİNKİ, 2015.
2. KARADAĞ SAYGI NAİME EVRİM,ŞANAL TOPRAK CANAN,SAÇAKLIDIR REKİB,DURUÖZ MEHMET TUNCAY, "THE VALIDATION OF DURUOZ HAND INDEX FOR PATIENTS WITH HEMIPLEGIC CEREBRAL PALSY", INTERNATIONAL NEUROLOGY AND REHABILITATION MEETING, İSTANBUL, 2015.
3. ŞANAL TOPRAK CANAN,KARADAĞ SAYGI NAİME EVRİM,AKDENİZ LEBLEBİCİER MERVE,SANCAR CAN,DAĞÇINAR ADNAN, "THE EFFICACY OF THE INTRATECHAL BACLOFEN TREATMENT IN DYSKINETIC CEREBRAL PALSY", INTERNATIONAL NEUROLOGY AND REHABILITATION MEETING, İSTANBUL, 2015.
4. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,Ulutatar FIRAT,ŞANAL TOPRAK CANAN,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "The Validity and Reliability of Turkish Version of the JenkinsSleep Scale in Rheumatoid Arthritis", 2015 ACR/ARHP Annual Meeting, SAN FRANCISCO, 2015.
5. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,SEZER İLHAN,YİLMAZ FİGEN,ÜNAL ÇAĞRI,BAKLACIOĞLU HATİCE ŞULE,Ulutatar FIRAT,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR, "The Turkish Validity and Reliability of the Systemic LupusErythematosus Quality of Life Questionnaire (L-QoL)", 2015 ACR/ARHP Annual Meeting, SAN FRANCISCO, 2015.
6. AKYÜZ GÜLSEREN DERYA,ŞANAL TOPRAK CANAN,YAĞCI İLKER,GİRAY ESRA,KURU PINAR, "The efficacy of Vitamin D replacement on pain, quality of life and nerve conduction velocities in the patients with chronic widespread pain", 2nd Congress of theEuropean Academy of Neurology, COPENHAGEN, 2016.
7. ŞANAL TOPRAK CANAN,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "Assessment of the Relationship of the Static and DynamicBalance Parameters with Clinical, Functional andRadiological Findings in Patients with Rheumatoid Arthritis", 2016 ACR/ARHP Annual Meeting, WASHINGTON, 2016.
8. ŞANAL TOPRAK CANAN,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "ASSESSMENT OF BALANCE AND ITS RELATION WITHCLINICAL PARAMETERS IN RHEUMATOID ARTHRITISPATIENTS", Annual European Congress of Rheumatology, LONDON, 2016.
ULUSAL
9. YAĞCI İLKER,KENİŞ COŞKUN ÖZGE,ŞANAL TOPRAK CANAN,ÖZTÜRK DEMET, "PERİFERİK NÖROPATİNİN NADİR BİR NEDENİ: KLIPPER TRENAUAY-WEBER SENDROMU", 24. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2014.
10. KARADAĞ SAYGI NAİME EVRİM,ÖZCAN EKŞİ EMEL ECE,ŞANAL TOPRAK CANAN,PEYNİRCİ HÜLYA,AĞIRMAN MEHMET,AKYÜZ GÜLSEREN DERYA, "DİZ OSTEOARTRİTİ TANILI HASTALARDA 10 DEKSTROZ İLE PROLOTERAPİ VE GLUKOZAMİN SULFAT UYGULAMALARININ POSTUREL DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ", 24.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, ANTALYA, 2014.
11. GİRAY ESRA,ŞANAL TOPRAK CANAN,SAÇAKLIDIR REKİB,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "PREGABALİN KULLANIMI SONRASI GELİŞEN KONUŞMA BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU", 13. ULUSAL AĞRI KONGRESİ, 2014.
12. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,Ulutatar FIRAT, "TORONTO PSORİATİK ARTRİT TARAMA ( TOPAS II) TESTİNİN TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİĞİ", 11. TÜRK ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, 2015.
13. GİRAY ESRA,ŞANAL TOPRAK CANAN,ŞENCAN SAVAŞ,ERÇALIK TÜLAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "LUMBOSAKRAL TRANSİZYONEL VERTEBRA VARLIĞI LOMBER TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİ ETKİLEMEKTE MİDİR?", 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABLİTASYON KONGRESİ, ANTALYA, 2015.
14. ŞANAL TOPRAK CANAN,ÖZSOY TUĞBA,AKYÜZ GÜLSEREN DERYA, "İLERİ EVRE LENFÖDEMİ OLAN MEME KANSERLİ HASTALARDA MANUEL LENFATİK DRENAJ İLE İNTERMİTAN PNÖMOTİK KOMPRESYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2015.
15. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,Ulutatar FIRAT,ŞANAL TOPRAK CANAN,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA JENKİNS UYKU DEĞERLENDİRME ANKETİNİN (JSEQ) TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ", 7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, 2016.
16. ŞANAL TOPRAK CANAN,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA STATİK VE DİNAMİL DENGE PARAMETRELERİNİN KLİNİK FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK BULGULAR İLE İLİŞKİSİ", 7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, 2016.
17. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,SEZER İLHAN,YİLMAZ FİGEN,ÜNAL ÇAĞRI,BAKLACIOĞLU HATİCE ŞULE,Ulutatar FIRAT,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR, "SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS YAŞAM KALİTESİ ANKETİNİN (L-QOL) TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVEENİLİRLİĞİ", 7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, 2016.
18. ŞANAL TOPRAK CANAN,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,Ulutatar FIRAT, "TORONTO PSORİATİK ARTRİT TARAMA II (TOPAT II) ANKETİNİN TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
19. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,Ulutatar FIRAT,Öztürk Ekim Can,ŞANAL TOPRAK CANAN,SUHAIMI ANWAR, "ANKİLOZAN SPONDİLİT TANILI HASTALARDA JENKİNS UYKU SKALASININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
20. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,Ulutatar FIRAT,ŞANAL TOPRAK CANAN,SUHAİMİ ANWAR, "SEAATTLE ANJİNA SKALASININ TÜRK POPULASYONUNDA GEÇERLİLİĞİ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
21. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,Ulutatar FIRAT,ŞANAL TOPRAK CANAN,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA JENKİNS UYKU DEĞERLENDİRME ANKETİ’NİN (JSEQ) TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
22. BAKLACIOĞLU HATİCE ŞULE,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,GENCER ATALAY KARDELEN,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR, "PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK, FONKSİYONEL PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
23. DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ÜNAL ÇAĞRI,ŞANAL TOPRAK CANAN, "ARTRİT ETKİSİ ÖLÇÜM SKALASI-2 KISA FORMUNUN (AIMS2-SF) TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", 5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, 2016.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BAKLACIOĞLU HATİCE ŞULE,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,ŞANAL TOPRAK CANAN,GENCER ATALAY KARDELEN,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR, "ASSESSMENT OF THE STATIC AND DYNAMIC BALANCES IN PSORIATIC ARTHRITIS (PsA) AND TO EVALUATE THEIR RELATIONS WITH CLINICAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF FEET", 2016 GRAPPA ANUAL MEETING, MIAMI
2. GİRAY ESRA,ŞANAL TOPRAK CANAN,ŞENCAN SAVAŞ,ERÇALIK TÜLAY,GÜNDÜZ OSMAN HAKAN, "Does the presence of lumbosacral transitional vertebra affect the efficacy of lumbar transforaminal epidural steroid injection?", 2nd International and 4th National conference of Physical Medicine and Rehabilitation, Rawalpindi
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş