Dr. Öğr. Üyesi CAN ERZİK
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
canerzik@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / 1058
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
LİSANS
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / 2012 - 0
TIPTA UZMANLIK
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) / HASTANELER / 1998 - 2002
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI / 1996 - 2003
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / 1990 - 1996
YAPTIĞI TEZLER
TIPTA UZMANLIK
''Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Metilentetrahidrofolat redüktaz polimorfizmi ve Fakör V Leiden Mutasyonu'' / 1998 - 2002 / Danışman: Zeynep Öner Özcan
DOKTORA
''Faktör V A4070G, metilentetrahidrofolat redüktaz A1298C ve plazminojen aktivatör inhibitörü-1 4G/5G mutasyonlarının, sebebi açıklanamayan gebelik komplikasyonlarındaki sıklığının saptanması ve yorumlanması'' / 1996 - 2003 / Danışman: Beyazıt Çırakoğlu
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2009 / 975
ALMANCA
---