BÜLENT YILMAZ fotoğraf
Doç.Dr. BÜLENT YILMAZ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

E-Posta
bulentyilmaz@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1339
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / A07
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. YILMAZ BÜLENT. The Performance of the Higher Order Radiation Condition Method for the Penetrable Cylinder. Mathematical Problems in Engineering. Cilt 2007. sf 1-14, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. YILMAZ BÜLENT. The performance of the OSRC method for concentric penetrable circular cylinder. Journal of Mathematical Physics. Cilt 47. sf 43515-, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GÜLER BAHADIR ÖZGÜR,YILMAZ BÜLENT,İSMAİLOV ZAMEDDİN. Boundedly Solvable Extensions of Delay Differential operators. Electronic Journal of Differential Equations. Cilt 2017. sf 1-8, 2017.
4. İPEK PEMBE,YILMAZ BÜLENT,İSMAİLOV ZAMEDDİN. First- order selfadjoint singular differential operators in a Hilbert Space of vector functions. Electronic Journal of Differential Equations. sf 1-8, 2017.
5. YILMAZ BÜLENT,Ismailov Zameddin. Bounded solvability of mixed type functional differential operators for first order. Electronic Journal of Differential Equations. 2016.
6. YILMAZ BÜLENT,VELİEV OKTAY,YILDIZ GÜLDEM. Asymptotic and Numerical Methods in Estimating Eigenvalues. Mathematical Problems in Engineering. Cilt 2013. sf 1-8, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. YILMAZ BÜLENT,VELİEV OKTAY. Asymptotic formulas for Dirichlet boundary value problems. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica. Cilt 42. sf 153-171, 2005. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. YILMAZ BÜLENT. The Computation of the Magnitude of the Far Field for an Eccentric Circular Cylinder. Advances in Mathematical Physics. Cilt 2015. sf 1-8, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. YILMAZ BÜLENT. Comparison of the Eigenvalues for Neumann Boundary Value Problems. International Bulletin of Mathematical Research. Cilt 3. sf 73-81, 2016.
2. YILMAZ BÜLENT,ISMAILOV, ZAMEDDIN,MERT RUKIYE ÖZTÜRK. On The Spectrums Of Some Class Of Self adjointSingular Differential Operators. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat.. Cilt 65. sf 137-145, 2016.
3. YILMAZ BÜLENT. The Effect of the Singular Potential Functions forEigenvalues of Sturm Lıouville Operators. Mathematical Sciences and Applications E-Notes. Cilt 4. sf 15-23, 2016.
4. İPEK PEMBE,YILMAZ BÜLENT,İSMAİLOV ZAMEDDİN. Delay Differential Operators and Some SolvableModels in life Sciences. Communications Faculty of Sciences university of ANKARA Series A1: Mathematics and Statistics. Cilt 2017. sf 1-8, 2017.
5. YILMAZ BÜLENT,CETİN YASİN. Numerical solutions of the Fredholm integral equationsof the second type. New Trends in Mathematical Sciences. Cilt 5. sf 284-292, 2017.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. YILMAZ BÜLENT. Numerical Computation of The p th derivative of a Function. Selçuk Journal of Applied Mathematics. 2011.
2. YILMAZ BÜLENT. Higher Order Surface Radiation Condition Approach to the Solution of the Neumann problem for the Helmholtz Equation. Journal of Faculty of Science Ege University.Vol 24, 2, 39-51 (2002). 2002.
3. YILMAZ BÜLENT. Higher Order Surface Radiation Condition Approach to the Solution of the Dirichlet problem for the Helmholtz Equation. Journal of Faculty of Science Ege University.Vol 24, 2, 39-51 (2001). 2001.
4. YILMAZ BÜLENT,YILDIZ GÜLDEM. Sturm Liouville Operatörünün Sayısal Özdeğerleri. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, (2013), 43-49. 2013.
KİTAPLAR
ULUSAL
DERS KİTABI
1. YILMAZ BÜLENT, İstatistik, 2018.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
KİTAP
1. BAYRAM MUSTAFA,SECER AYDIN,UÇAR FARUK,YILMAZ BÜLENT International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. YILMAZ BÜLENT, "The comparision of the Eigenvalues of Sturm Liouville Operators", 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015)Atina, 2015.
2. YILMAZ BÜLENT, "Değişen Dünya ve Gençlerin Bakış açısı", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 2013.
3. İPEK PEMBE,İSMAİLOV ZAMEDDİN,YILMAZ BÜLENT, "Delay Differential Operators and Some Solvable Models in Life Sciences", 2nd International Conference on Analysis and Its Applications, 2016.
4. YILMAZ BÜLENT, "Estimation of the Eigenvalues for Neumann Boundary Value Problems", The “5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 2016.
5. YAMAN VOLKAN,YILMAZ BÜLENT, "Comparison of Daftardar-Jafari Method with Adomian Decomposition andDifferential Transformation Methods in Solving Non-linear Lane-Emden Equations", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 2017.
6. İPEK PEMBE,YILMAZ BÜLENT,İSMAİLOV ZAMEDDİN, "The General Form of Normal Quasi-Differential Operators for First Order", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 2017.
7. Mert Rukiye öztürk,YILMAZ BÜLENT,İSMAİLOV ZAMEDDİN, "Multipoint Selfadjoint Quasi-differential Operators for First Order", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 2017.
8. YILMAZ BÜLENT,İPEK PEMBE,İSMAİLOV ZAMEDDİN, "Maximal Dissipative Singular Quasi-Differential Operators For First Order", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 2017.
9. YILMAZ BÜLENT,YAMAN VOLKAN, "Numerical Solutions of Non-linear Delay DfferentialEquations", 6TH INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. YILMAZ BÜLENT, "İki Boyutlu Saçılma Problemlerinde Yüksek Mertebe Radyasyon Koşulu", XI. Ulusal Mekanik Kongresi 6 – 10 Eylül 1999
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
24 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
48 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
96 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
24 Puan