Dr. Öğr. Üyesi BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HİLAL KÜÇÜKOSMANOĞLU, "Sağlık hizmetleri alanı öğrencilerininöz-etkililik-yeterlik düzeyleri ile klinik uygulamada yaşadıkları stresin ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ELİF SARDOĞAN, "HASTALARIN KAYGI VE KONFOR DÜZEYLERİ: PREOPERATİF DÖNEMDE YOĞUN BAKIM ENDİKASYONUNU BİLME VE POSTOPERATİF DÖNEMDE YOĞUN BAKIM İLE İLİŞKİSİ", , Tamamlandı, 2018
ELİF SARDOĞAN, "Hastaların kaygı ve konfor düzeyleri: Preoperatif dönemde yoğun bakım endikasyonunu bilme ve postoperatif dönemde yoğun bakım ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
DEMET BÜYÜK AKBAŞ, "Kendinden klempli foley sondanın üriner sistem enfeksiyonuna ve hemşire iş yüküne etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
BİLGE TEZCAN, "Diyabet hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının sosyo-demografik ve klinik özellikler ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SEVDA SÖNMEZ, "Yaşlılarda polifarmasi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
HANİFE ÖÇAL, "Kas içi enjeksiyonlarda ağrı, kanama ve hematom gelişimi açısından dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
BURCU DEMİRCAN, "Subkutan antikoagülan alan hastalarda karın ve kol bölgelerindeki hematom gelişimi ve ağrı şiddetinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
BERNA ORHAN, "Tip 2 diyabetlilerde diyabete ilişkin bilişsel ve sosyal faktörlerin metabolik kontrole etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ŞENAZ BOYRAZ, "Acil servise gelen kritik hastaların yakınlarının gereksinimleri ve sağlık ekibi tarafından karşılanma durumu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
IŞIL KÜÇÜKER, "İntravenöz uygulamalarda üç yollu musluk ile iğnesiz enjeksiyon valfi kullanımının enfeksiyon gelişimine etkisinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ELA YILMAZ, "Yoğun bakımda yatan hastaların vücut sıcaklıklarının belirlenmesinde farklı termometre ölçümlerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
GÜL DEMİREL, "Görme kaybı olan bireylerde görmeye bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
DUYGU HAZERLİ, "Tüberküloz hastalarında sosyal destek algısının tedaviye uyuma etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DOKTORA
AYŞE KACAROĞLU VİCDAN, "Roy adaptasyon modeline göre verilen eğitimin hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin uyumuna etkisinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013