Dr. Öğr. Üyesi BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Effect of Treatment Education Based on the Roy Adaptation Model on Adjustment of Hemodialysis Patients. Clinical Nurse Specialist. Cilt 30. sf 1-13, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BARIS NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE. The Use of the Braden Scale in Assessing Pressure Ulcers in Turkey A Systematic Review. Advances in Skin & Wound Care. Cilt 28. sf 349-357, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GURKAN AYSEL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EREN AYGEN. Yoga after coronary artery bypass graft surgery its effect on anxiety and self care agency. HealthMED Journal. Cilt 7. sf 211-216, 2013.
4. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Nursing care and records in enteral nutrition by nasogastric tube Turkey sample. HealthMED Journal. Cilt 7. sf 852-858, 2013.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ORHAN BERNA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Assciation between Cognitive and Social Factors and Metabolic Control Parameters in Patients with Type 2 Diabetes. Clinical and Experimental Health Sciences. Cilt 6. sf 1-8, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. TOPÇU SERPİL,ALPAR ŞULE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,Kebabcı Ayda. Patient experiences in intensive care units: a systematic review. Patient Experience Journal. Cilt 4. sf 114-127, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. SABUNCU NECMİYE,ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Visiting in ICUs The Opinions of Nurses and Patients Relatives. Connect Critical Care Nursing in Europe. Cilt 1. sf 87-92, 2001.
4. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı. International Journal of Human Sciences./ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt 11. sf 209-220, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞULE ECEVİT ALPAR. 2012 2014 NANDA I Hemşirelik Tanılarının Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeline Göre Sınıflandırılması. International Journal of Human Sciences. Cilt 12. sf 1626-1636, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BARIŞ NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE. Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. Cilt 31. sf 130-139, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. GÜRKAN AYSEL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Enteral Beslenme Bakimda Güncel Yaklaşımlar. Anadolu Hemşirelik veSağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 16. sf 116-122, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Hemşirelik Modellerinden Roy Adaptasyon Modeli. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 5. sf 255-259, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN. Hemşire Öğrencilerin Kendilerine Uygulama Yapmalarına İlişkin Hastaların Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt 11. sf 25-32, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EMRE YAVUZ DERYA,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. Cilt 13. sf 139-145, 2016.
6. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,KARABACAK ÜKKE. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. Cilt 3. sf 10-14, 1999.
7. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN. Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Forumu. Cilt 2. sf 257-261, 1999.
8. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE. Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi. Cilt 2. sf 33-45, 2009.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Hemodiyaliz Hasta Eğitiminde Roy Adaptasyon Modeli, İstanbul. 2014.
KİTAP BÖLÜMÜ
2. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, İstanbul. 2010.
3. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, ADANA. 2010.
4. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,PASLI GÜRDOĞAN EYLEM, Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, ANKARA. 2015.
DERS KİTABI
5. SABUNCU NECMİYE,ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler, İstanbul. 2015.
6. SABUNCU NECMİYE,ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, İstanbul. 2008.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ALPAR ŞULE,ORAK NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Baş Banyosu Verirken Yaşanan Kaygının Uygulama Başarısı ve Sürekli Kaygı Durumu ile İlişkisi", 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, 2003.
2. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Hemşirelik Eğitiminde Etik Dersinin Önemi", 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BÜYÜK AKBAŞ DEMET,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "KENDINDEN KLEMPLI FOLEY SONDANIN ÜRINER SISTEM ENFEKSIYONUNA VE HEMŞIRE İŞ YÜKÜNE ETKISI", 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ANKARA, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. TEZCAN BİLGE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "DİYABET HASTALARINDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ", Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. SARDOĞAN ELİF,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "ANXIETY AND COMFORT LEVELS OF PATIENTS: KNOWING INTENSIVE CARE INDICATION IN PREOPERATIVE PERIOD AND RELATION TO INTENSIVE CARE IN POSTOPERATIVE PERIOD", 2.ULUSLARARASI 10.ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, ANTALYA, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,TAŞKIN ÜNZİLE,ÖZ FATMA, "A STUDY OF THE ETHICAL SENSITIVITY OF NURSES", INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, İZMİR, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
7. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE, "Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi", 17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,, İstanbul, 2007.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
36 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
27 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
45 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
9 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
9 Puan