Dr. Öğr. Üyesi BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. GÜRKAN AYSEL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,AYDIN HALİDE. Nursing care and records in enteral nutrition by nasogastric tube: Turkey sample.. HealthMED Journal. Cilt 7. sf 852-858, 2013.
2. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Effect of Treatment Education Based on the Roy Adaptation Model on Adjustment of Hemodialysis Patients. Clinical Nurse Specialist. Cilt 30. sf 1-13, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BARIS NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE. The Use of the Braden Scale in Assessing Pressure Ulcers in Turkey A Systematic Review. Advances in Skin & Wound Care. Cilt 28. sf 349-357, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. GURKAN AYSEL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EREN AYGEN. Yoga after coronary artery bypass graft surgery its effect on anxiety and self care agency. HealthMED Journal. Cilt 7. sf 211-216, 2013.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ORHAN BERNA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Assciation between Cognitive and Social Factors and Metabolic Control Parameters in Patients with Type 2 Diabetes. Clinical and Experimental Health Sciences. Cilt 6. sf 1-8, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. TOPÇU SERPİL,ALPAR ŞULE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,KEBAPCI AYDA. Patient experiences in intensıve care unit: The systematic review. Patient Experience Journal. Cilt 4. sf 115-127, 2017.
3. TOPÇU SERPİL,ALPAR ŞULE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,Kebabcı Ayda. Patient experiences in intensive care units: a systematic review. Patient Experience Journal. Cilt 4. sf 114-127, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Sample of nursing care plan for the individual receiving the treatment of hemodialysis according to Roy’s adaptation model. HealthMED. Cilt 8. sf 1311-1317, 2014.
5. SABUNCU NECMİYE,ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Visiting in ICUs The Opinions of Nurses and Patients Relatives. Connect Critical Care Nursing in Europe. Cilt 1. sf 87-92, 2001.
6. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞULE ECEVİT ALPAR. 2012- 2014 NANDA I Hemşirelik Tanılarının Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeline Göre Sınıflandırılması. International Journal of Human Sciences. Cilt 12. sf 1626-1636, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı. International Journal of Human Sciences./ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt 11. sf 209-220, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GÜRKAN AYSEL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Enteral Beslenme: Bakimda Güncel Yaklaşımlar. Anadolu Hemşirelik veSağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 16. sf 116-122, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BARIŞ NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE. Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. Cilt 31. sf 130-139, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Hemşirelik Modellerinden Roy Adaptasyon Modeli. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 5. sf 255-259, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN. Hemşire Öğrencilerin Kendilerine Uygulama Yapmalarına İlişkin Hastaların Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt 11. sf 25-32, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EMRE YAVUZ DERYA,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. Cilt 13. sf 139-145, 2016.
6. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Santral Venöz Basınç (CVP) Kateterlerini Doğru Kullanıyor muyuz?. Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi. Cilt 1. sf 91-95, 1997.
7. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE. Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi İle Uyku İlişkisi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. sf 32-36, 2007.
8. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE,ŞENTURAN LEMAN,Papila Rabia,SABUNCU NECMİYE. Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Güvenirliğine Yönelik Bir Çalışma. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. sf 44-49, 2008.
9. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Evaluation of The Effect of Adjustment in Individuals Who are Given Hemodialysis Treatment Education According to Roy’s Adaptation Model. MÜSBED. Cilt 4. 2014.
10. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,KARABACAK ÜKKE. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. Cilt 3. sf 10-14, 1999.
11. ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,GÜRKAN AYSEL,ÜNSAL GÜL. Hemşirelik Müfredatının Temellendiği Kavramlar. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt 2. sf 1-6, 1999.
12. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE. Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi. 2015.
13. ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ. Hastanın Hastaneden Taburcu Edilmesinde Hemşirenin Rolünün Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma. Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi. Cilt 1. sf 83-88, 1997.
14. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN. Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Forumu. Cilt 2. sf 257-261, 1999.
15. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE. Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi. Cilt 2. sf 33-45, 2009.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları, Ankara. 2019.
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
2. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul. 2013.
3. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul. 2013.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
4. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Hemodiyaliz Hasta Eğitiminde Roy Adaptasyon Modeli, İstanbul. 2014.
KİTAP BÖLÜMÜ
5. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Ankara. 2017.
6. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Ankara. 2014.
7. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Adana. 2011.
8. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, İstanbul. 2010.
9. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, ADANA. 2010.
10. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,PASLI GÜRDOĞAN EYLEM, Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, ANKARA. 2015.
DERS KİTABI
11. SABUNCU NECMİYE,ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, İstanbul. 2008.
12. SABUNCU NECMİYE,ECEVİT ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler, İstanbul. 2015.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ALPAR ŞULE,ORAK NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Baş Banyosu Verirken Yaşanan Kaygının Uygulama Başarısı ve Sürekli Kaygı Durumu ile İlişkisi", 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, 2003.
2. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Hemşirelik Eğitiminde Etik Dersinin Önemi", 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BÜYÜK AKBAŞ DEMET,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "KENDINDEN KLEMPLI FOLEY SONDANIN ÜRINER SISTEM ENFEKSIYONUNA VE HEMŞIRE İŞ YÜKÜNE ETKISI", 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ANKARA, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. TEZCAN BİLGE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "DİYABET HASTALARINDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ", Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. SARDOĞAN ELİF,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "ANXIETY AND COMFORT LEVELS OF PATIENTS: KNOWING INTENSIVE CARE INDICATION IN PREOPERATIVE PERIOD AND RELATION TO INTENSIVE CARE IN POSTOPERATIVE PERIOD", 2.ULUSLARARASI 10.ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, ANTALYA, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,TAŞKIN ÜNZİLE,ÖZ FATMA, "A STUDY OF THE ETHICAL SENSITIVITY OF NURSES", INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, İZMİR, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. GENÇALP NİMET SEVGİ,ERGÜN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,YILDIZ HATİCE, "Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabıların Önemine İlişkin Görüşleri", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 2000.
8. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,Akkaya Didem,ALPAR ŞULE, "Attitudes For Children´s Rights of Parents With A Child In The 6-14 Age Group: A Pilot Study", ICNE 2012 13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, 2012.
9. Sönmez Sevda,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "The Relationship Between Polypharmacy and The Life Quality in The Elderly", International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, 2014.
10. DİNCER BERNA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Diabetic Profile in Type 2 Diabetes Patients", International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, 2014.
11. DİNCER BERNA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "The Place of Ozone Therapy in Type 2 Diabetes", International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, 2014.
12. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Sample of Nursing Care Plan for the Individual Receiving the Treatment of Hemodialysis according to Roy’s Adaptation Model", 1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, Atina, 2013.
13. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "The use of Roy Adaptation Model in Patient Hemodialysis Trainning", European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, 2013.
14. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Evaluation of The Effect of Adjustment in Individuals Who Are Given Hemodialysis Treatment Education According to Roy Adaptation Model", 1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, Atina, 2013.
15. YILDIZ HATİCE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ERGÜN AYŞE,GENÇALP NİMET SEVGİ, "Hemşirelerin Hijyenik Petlere İlişkin Görüşleri", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 2001.
16. ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,YİĞİT FERİDE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,KARABACAK ÜKKE,ERSOY CİNGİ MELEK, "Erişkinlerde Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımlılık/Bağımsızlık Durumlarını Algılama Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Değişkenlerin Saptanması.", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 2001.
17. SABUNCU NECMİYE,ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "What do The Patients and Nurses Think About The Sex of the Nurse?", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 2001.
18. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,SABUNCU NECMİYE, "Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Psikomotor Beceri Eğitiminde Öğrenim Rehberi Kullanımının Başarı ve Kaygı Düzeyine Etkisi", 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 2003.
ULUSAL
19. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ECEVİT ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE, "Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi", 17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,, ANTALYA, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
20. ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Hastanın Hastaneden Taburcu Edilmesinde Hemşirenin Rolünün Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma", IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, 1995.
21. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,KARABACAK ÜKKE, "Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi", XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, ANTALYA, 1998.
22. SABUNCU NECMİYE,ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Hemşire ve Hasta Yakınlarının Yoğun Bakım Ünitelerindeki Ziyaret Hakkında Düşünceleri.", XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. VI. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İZMİR, 1999.
23. SABUNCU NECMİYE,ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Konstipasyona Yönelik Bireysel Çözüm Yollarının İrdelenmesi", VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, KEMER-ANTALYA, 1999.
24. SABUNCU NECMİYE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN, "Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi", VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, KEMER-ANTALYA, 1999.
25. ŞENTURAN LEMAN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,SABUNCU NECMİYE,Papila Rabia, "Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi ile Uyku İlişkisi", 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
26. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE,Papila Rabia, "Hemodiyaliz Hastalarının Fonksiyonel Performans Düzeyi ve İlişkili Faktörler", 17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
27. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE,ŞENTURAN LEMAN,Papila Rabia,SABUNCU NECMİYE, "Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Güvenirliğine Yönelik Bir Çalışma", 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
28. ÖZ NURGÜL,KARA MİNE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ORAK NURAY,ALPAR ŞULE, "Hemşirelik Öğrencilerinin Ağız Ve Diş Sağlığına Yönelik Durum Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, FETHİYE-MUĞLA, 2010.
29. OĞUZ SIDIKA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE,DİNCER BERNA, "Hipertansif Hastaların İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyumları", 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İSTANBUL, 2010.
30. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,ALPAR ŞULE, "Klinik Öğrenim Deneyimini İlk Defa Yaşayan Öğrencilerin Uygulama Alanlarına İlişkin Görüşleri", 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, 2010.
31. ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Atık İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları", 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, 2010.
32. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,ORAK NURAY,OKUROĞLU GÜLTEN,ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN,EMRE YAVUZ DERYA,ALPAR ŞULE, "Birinci Sınıf Öğrencilerinin NANDA Tanılarını Kullanma Durumları", 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, 2010.
33. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN,EMRE YAVUZ DERYA,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE, "Üniversite Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Durum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, 2010.
34. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,SABUNCU NECMİYE, "Fonksiyonel Performans Envanteri, Fonksiyon Önem Ölçeği ve Fonksiyon Doyum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması", 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, 2010.
35. KESKİN FATMA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "06-24 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirmeyle İlgili Bilgi Ve Tutumları", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, BURSA, 2012.
36. ATAŞ ŞENNUR,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Gölköy İlçesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, BURSA, 2012.
37. HAZERLİ DUYGU,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Tüberküloz Hastalarında Sosyal Destek Algısının Tedaviye Uyuma Etkisi", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2011.
38. HAZERLİ DUYGU,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Tüberküloza Uyumu Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2011.
39. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,SABUNCU NECMİYE, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Fonksiyonel Performans ve Etkileyen Faktörler", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2011.
40. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,OĞUZ SIDIKA, "Hemşirelik Öğrencileri Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanıyor mu?", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2011.
41. ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EMRE YAVUZ DERYA,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE, "Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
42. ULAY GÜL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Görme Kaybının Görmeye Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
43. BARIŞ NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
44. BARIŞ NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Türkiye´de Bası Yarasının Değerlendirilmesinde Braden Ölçeği´nin Kullanılması: Sistematik Derleme", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
45. YILMAZ COŞKUN ELA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Vücut Sıcaklıklarının Belirlenmesinde Farklı Termometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
46. KÜÇÜKER IŞIL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "İntravenöz Uygulamalarda Üç Yollu Musluk ile İğnesiz Enjeksiyon Valfi Kullanımının Enfeksiyon Gelişimine Etkisinin Karşılaştırılması", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
47. ÖÇAL HANİFE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Kas İçi Enjeksiyonlarda Ağrı, Kanama ve Hematom Gelişimi Açısından Dorsogluteal ve Ventrogluteal Bölgelerin Karşılaştırılması", 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İSTANBUL, 2012.
48. OKUROĞLU GÜLTEN,EMRE YAVUZ DERYA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Diyabetli Bireylere Verilen Eğitimin İnsülin Enjeksiyonu ve Kan Şekeri Ölçümü Yapma Korkusu Üzerine Etkisi", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2013.
49. DİNCER BERNA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörlerin Metabolik Kontrole Etkisi", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, 2013.
50. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Etik Boyutu", 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ANTALYA, 2014.
51. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi", 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ANTALYA, 2014.
52. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Değerlerinin İncelenmesi", 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ANTALYA, 2014.
53. ORAK NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalar Karşısındaki Tutumlarının Belirlenmesi", 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ANTALYA, 2014.
54. GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞAHİNKAYA DUYGU,YILDIRIM HÜMEYRA,ÖZPINAR SİNEM,ER SÜMEYYE, "Parkinson Hastalarına Bakım Verenlerin Bakım Yükünü Etkileyen Faktörler", 3. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi, ANTALYA, 2014.
55. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "Profesyonel Hemşirelik Eğitimi", I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, 2014.
56. KACAROĞLU VİCDAN AYŞE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE, "2012-2014 NANDA Hemşirelik Tanılarının Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Sınıflandırılması", II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, ÇANAKKALE, 2014.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş