Doç.Dr. BETÜL YILMAZ
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BETÜL ÇIKI, "PROTEOZOM İNHİBİTÖRLERİNİN H295R HÜCRE HATTINDAKİ ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES VE APOPTOZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Gebze Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
KÜBRA TOPRAK, "Proteazom İnhibitörü ile Flavonoid Bileşiğin Kombinasyonunun Kanser Hücresi Canlılığı ve İlaç Yanıtı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Gebze Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
AHMET CİNGÖZ, "Nöroblastoma tümör hücrelerine karşı adipoz doku kaynaklı insan kök hücrelerinin apoptoz etkinliğinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
KÜBRA YAMAN, "Apoptotik hücre ölümüne direnç gösteren medulloblastoma hücreleri üzerine mezenkimal kök hücre ve çeşitli inhibitörlerin etkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
KEZBAN UÇAR, "Mezenkimal kök hücre ile birlikte kültüre edilen nöroblastoma hücrelerinin x-bağımlı apoptotik protein inhibitörüne verdiği yanıtın incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
DOKTORA
AYŞE TARBIN JANNUZZI, "Kemoterapötik ajanlar bortezomib ve carfilzomib kaynaklı periferal nöropatide mitotoksisitenin rolünün incelenmesi", İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ZEHRA OKAT, "Meme kanseri hastalarında sitokrom P450 2D6 enzimi genetik polimorfizminin östrojen reseptör degradasyonu üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016