Doç.Dr. BETÜL YILMAZ
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
ÖZEL KURULUŞLAR
2018 - Halen
Yürütücü
''Nonalkolik Steatohepatit’xxli Hastalarda Plazma Serbest Yağ Asitleri, Plazma ve Karaciğer Doku miRNA Düzeylerinin Hastalığın Histolojik Şiddeti ve Genel Karakteristik Özellikleri ile İlişkisi''
-TÜBİTAK 1001
2018 - Halen
Yürütücü
''Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib’xxin Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2017 - Halen
Araştırmacı
''Karaciğer kanser hücreleriyle komşu hücreler arasındaki haberleşme ve sinyal ileti mekanizmalarının in vitro araştırılması''
-TÜBİTAK 3001
2017 - Halen
Danışman
''Kemoterapötik Proteazom İnhibitörleri Kaynaklı Periferal Nöropatinin Aydıntılabilmesi Için Mitokondriyal Hipotezin Proteomiks İle Doğrulanması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - Halen
Araştırmacı
''Kemoterapötik ajanlar Bortezomib ve Carfilzomib kaynaklı periferal nöropatide mitotoksisitenin rolünün incelenmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2017 - 2018
Araştırmacı
''Marmara Üniversitesi Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları 2018-2022 AR-GE strateji belgesi (Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları)''
2015 - 2016
Yürütücü
''Kemoterapi Sürecinde Kullanılan Isı Uygulamasına Karşı Hücresel Savunma Mekanizmalarının Rolü''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Yürütücü
''Meme Kanseri Hastalarında Sitokrom P450 2D6 Enzimi Genetik Polimorfizminin Östrojen Reseptör Degradasyonu Üzerine Etkisi''
DİĞER (ULUSAL)
2014 - 2018
Araştırmacı
''Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Anjiogenetik Faktör Analizi''
TÜBİTAK PROJESİ
2013 - 2015
Yürütücü
''Proteazom İnhibisyonu Ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz Ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi''
2011 - 2014
Yürütücü
''Yaşlanma Sürecinde Isı Şok Proteinlerinin Oksidatif Protein Modifikasyonlarındaki Rolü''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.