BESTE MELEK ATASOY fotoğraf
Prof.Dr. BESTE MELEK ATASOY
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
bmatasoy@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
-TÜBİTAK 1001
2018 - Halen
Araştırmacı
''Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib’xxin Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - Halen
Araştırmacı
''OMURiLiK YARALANMASINDA TRAVMA SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYGULANAN DÜŞÜK DOZ İYONIZE RADYASYON VE ERiTROPOIETiNiN SEKONDER HASARIN ÖNLENMESiNDE ETKiSiNiN İNCELENMESi''
2016 - 2018
Araştırmacı
''Omurilik Yaralanmasında Travma Sonrası Erken Dönemde Uygulanan Düşük Doz İyonize Radyasyon ve Eritropoietinin Sekonder Hasarın Önlenmesinde Etkisinin İncelenmesi''
2014 - 2017
Araştırmacı
''Pelvis ışınlamalarına bağlı erektil disfonksiyon ve infertiliteye karşı resveratrol tedavisinin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2015
Yürütücü
''Meme Kanseri Tanısıyla Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Gelişen Radyasyona Bağlı Akciğer Hasarında Sitokinlerin ve Dozimetrik Faktörlerin Rolünün incelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.