Prof.Dr. BERRAK YEGEN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ERMAN CANER BULUT, "Östrojen reseptör agonistlerinin ve oksitosinin dişi sıçanlarda koroner arter ligasyonuyla oluşan miyokard hasarına etkisi: egzersiz ve over hormonlarının rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ZARİFE NİGÂR ÖZDEMİR, "Anjiyotensin ıı-bağımlı renovasküler hipertansiyon modelinde egzersizin iyileştirici etkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
GÜLSÜN MEMİ, "Orta derecede egzersizin kronik stres yanıtına etkisive bu etkide over hormonlarının rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
CANAN AYKUT, "Sıçan önbeyin iskemi ve reperfüzyon modelinde lipid peroksidasyon, glutatyon ve protein oksidasyonu düzeyleri: insülinin etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1994
DOKTORA
AYHAN BOZKURT, "İleal fren mekanizmasında endojen GLP-1'in rolü ve otonom sinir sistemi ile CCK-A reseptörlerinin bu mekanizmaya katılımı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
TAMER COŞKUN, "Santral somatostatin analoglarının gastrik asit sekresyonu üzerindeki etkisine aracılık eden santral ve periferik yolaklar", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
İNCİ ALİCAN, "Sıçanda stres ülserlerinin oluşumu ve iyileşmesinde gastrik lipid peroksidasyon ve kalsiyumun rolünün araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1993
UĞUR ÖZKUTLU, "Kan basıncını etkileyen santral kolinerjik merkezlerin olası bölgeleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1993
Esra Bihter Gürler, "Sıçan osteoporoz modelinde bifosfanat ve melatonin ikili tedavisinin kemik yapım/yıkım hızı ve morfolojisi üzerine etkinliğinin ve mekanizmasının araştırılması.", , Devam Ediyor,