Prof.Dr. BAKİ ASİLTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Türkçe, 2015-2016
Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun, Türkçe, 2015-2016
Modern Şiir Eleştirisi, Türkçe, 2015-2016
Metin Tahlili II, Türkçe, 2015-2016
Biyografik Okumalar, Türkçe, 2015-2016
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2015-2016
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2015-2016
Yeni Türk Edebiyatında Türler: Şiir, Türkçe, 2015-2016
Metin Tahlili I, Türkçe, 2015-2016
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2015-2016
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2015-2016
Edebiyatta Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Türkçe, 2014-2015
Çağdaş Türk Edebiyatı, Türkçe, 2014-2015
Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Türkçe, 2014-2015
Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun, Türkçe, 2014-2015
Modern Şiir Eleştirisi, Türkçe, 2014-2015
Metin Tahlili II, Türkçe, 2014-2015
Biyografik Okumalar, Türkçe, 2014-2015
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2014-2015
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2014-2015
Yeni Türk Edebiyatında Türler: Şiir, Türkçe, 2014-2015
Metin Tahlili I, Türkçe, 2014-2015
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2014-2015
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2014-2015
Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Türkçe, 2013-2014
Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun, Türkçe, 2013-2014
Modern Şiir Eleştirisi, Türkçe, 2013-2014
Metin Tahlili II, Türkçe, 2013-2014
Biyografik Okumalar, Türkçe, 2013-2014
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2013-2014
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2013-2014
Yeni Türk Edebiyatında Türler: Şiir, Türkçe, 2013-2014
Metin Tahlili I, Türkçe, 2013-2014
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2013-2014
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2013-2014
Yeni Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneği, Türkçe, 2012-2013
Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Türkçe, 2012-2013
Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun, Türkçe, 2012-2013
Modern Şiir Eleştirisi, Türkçe, 2012-2013
Metin Tahlili II, Türkçe, 2012-2013
Biyografik Okumalar, Türkçe, 2012-2013
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2012-2013
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2012-2013
Yeni Türk Edebiyatında Türler: Şiir, Türkçe, 2012-2013
Metin Tahlili I, Türkçe, 2012-2013
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2012-2013
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2012-2013
Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Türkçe, 2011-2012
Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun, Türkçe, 2011-2012
Modern Şiir Eleştirisi, Türkçe, 2011-2012
Metin Tahlili II, Türkçe, 2011-2012
Biyografik Okumalar, Türkçe, 2011-2012
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2011-2012
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2011-2012
Yeni Türk Edebiyatında Türler: Şiir, Türkçe, 2011-2012
Metin Tahlili I, Türkçe, 2011-2012
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2011-2012
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2011-2012
Cumhuriyet Devri Türk Romanı, Türkçe, 2010-2011
Metin Tahlili II, Türkçe, 2010-2011
Cum. Devri Türk Edebiyatı: Nesir (1923-1950), Türkçe, 2010-2011
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türkçe, 2010-2011
Metin Tahlili I, Türkçe, 2010-2011
Örneklerle Batı Edebiyatı, Türkçe, 2010-2011
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2010-2011
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2009-2010
Yazılı Anlatım, Türkçe, 2008-2009
YÜKSEK LİSANS
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu, Türkçe, 2015-2016
Modern Türk Şiirinde Batılı Biçimler, Türkçe, 2014-2015
Modern Türk Şiirinde Manifestolar, Türkçe, 2014-2015
Modern Türk Şiirinde İzlekler, Türkçe, 2013-2014
Modern Türk Şiirinde İzlekler, Türkçe, 2012-2013
Yeni Türk Şiiri, Türkçe, 2011-2012
Yeni Türk Şiiri, Türkçe, 2010-2011
Yeni Türk Şiiri, Türkçe, 2009-2010
DOKTORA
Cumhuriyet Dönemi Tiyatroları: 1940-2000, Türkçe, 2015-2016
Modern Türk Şiirinde Anlatımcı Teknik, Türkçe, 2014-2015
Modern Türk Şiirinde Manifestolar, Türkçe, 2013-2014
Şiir İnceleme Yöntemleri, Türkçe, 2012-2013
Şiir İnceleme Yöntemleri, Türkçe, 2011-2012
Şiir İnceleme Yöntemleri, Türkçe, 2010-2011