AYSEL YILDIZ fotoğraf
Doç.Dr. AYSEL YILDIZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

E-Posta
aysel.yildiz@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ESRA GÜNDEDE, "Serebral palsili çocukların fonksiyonelliği ile ebeveynlerinin bakım yükü, aktivite düzeyi, yaşam kalitesi ve psikolojik durumu arasındaki ilişki", Okan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ABDURRAHMAN TANHAN, "Temporomandibular eklem problemlerine ek servikal miyofasyal problemi olan kişilerde farklı tip fizyoterapi yaklaşımlarının etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ONUR AYDIN, "Huzurevi ve ev ortamında yaşayan geriatrik bireylerin kognitif fonksiyon, denge, yaşam kalitesi, depresyon ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi", Okan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MELİKE PEKER, "PT benchmark anketinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
GÜLCAN AKSOY, "Serebral palsili çocuklarda uzay terapi sisteminin etkinliğinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ERTUĞRUL SAFRAN, "Pediatrik Nöromüsküler Hastalarda Solunum Fonksiyonu ile Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", , Tamamlandı, 2016
ERTUĞRUL SAFRAN, "Pediatrik nöromusküler hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişki", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
YELİZ BÜYÜKTEPE, "Subakromiyal sıkışma sendromunda kinezyolojik bantlamanın ağrı, fonksiyon, eklem hareket açıklığı, kas gücü ve propriosepsiyona etkisi", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ELİF KUŞAN, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde iyontoforez ve fonoforez uygulamasının ağrı, fonksiyonel düzey ve proprioseptif duyu üzerine etkisi", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
GÖNÜL ERTUNÇ, "Bel ağrılı hastalarda west haven-yale çok boyutlu ağrı envanteri Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
YELİZ BÜYÜKTEPE, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde kinesiotape uygulamasının özürlülük düzeyi, fonksiyonel kapasite ve proprioseptif duyu üzerine etkisinin araştırılması", , Devam Ediyor,
ELİF KUŞAN, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde iyontoforez ve fonoforez uygulamasının ağrı, fonksiyonel düzey ve proprioseptif duyu üzerine etkisinin araştırılması", , Devam Ediyor,
MELİKE PEKER, "PT Bencmarks Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliğinin Araştırılması", , Devam Ediyor,
Melike Peker, "PT Bencmarks Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.