AYSEL YILDIZ ÖZER fotoğraf
Doç.Dr. AYSEL YILDIZ ÖZER
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

E-Posta
aysel.yildiz@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DİLARA KAMİLOĞLU, "Kronik obstrüktif akciğer hastalığına sahip bireylerde tabanlık kullanımının erken dönem enerji tüketimine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA GÜNDEDE, "Serebral palsili çocukların fonksiyonelliği ile ebeveynlerinin bakım yükü, aktivite düzeyi, yaşam kalitesi ve psikolojik durumu arasındaki ilişki", Okan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ABDURRAHMAN TANHAN, "Temporomandibular eklem problemlerine ek servikal miyofasyal problemi olan kişilerde farklı tip fizyoterapi yaklaşımlarının etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ONUR AYDIN, "Huzurevi ve ev ortamında yaşayan geriatrik bireylerin kognitif fonksiyon, denge, yaşam kalitesi, depresyon ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi", Okan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MELİKE PEKER, "PT benchmark anketinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
GÜLCAN AKSOY, "Serebral palsili çocuklarda uzay terapi sisteminin etkinliğinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ERTUĞRUL SAFRAN, "Pediatrik Nöromüsküler Hastalarda Solunum Fonksiyonu ile Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", , Tamamlandı, 2016
ERTUĞRUL SAFRAN, "Pediatrik nöromusküler hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişki", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
YELİZ BÜYÜKTEPE, "Subakromiyal sıkışma sendromunda kinezyolojik bantlamanın ağrı, fonksiyon, eklem hareket açıklığı, kas gücü ve propriosepsiyona etkisi", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ELİF KUŞAN, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde iyontoforez ve fonoforez uygulamasının ağrı, fonksiyonel düzey ve proprioseptif duyu üzerine etkisi", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
GÖNÜL ERTUNÇ, "Bel ağrılı hastalarda west haven-yale çok boyutlu ağrı envanteri Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması", İstanbul Medipol Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
YELİZ BÜYÜKTEPE, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde kinesiotape uygulamasının özürlülük düzeyi, fonksiyonel kapasite ve proprioseptif duyu üzerine etkisinin araştırılması", , Devam Ediyor,
ELİF KUŞAN, "Subakromial sıkışma sendromu tedavisinde iyontoforez ve fonoforez uygulamasının ağrı, fonksiyonel düzey ve proprioseptif duyu üzerine etkisinin araştırılması", , Devam Ediyor,
MELİKE PEKER, "PT Bencmarks Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliğinin Araştırılması", , Devam Ediyor,
Melike Peker, "PT Bencmarks Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.