Prof.Dr. AYŞEGÜL KARAHASAN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SEDA SEVİLAY KOLDAŞ, "Kistik fibroz hastalarının solunum yolu örneklerinden Pseudomonas aeruginosa saptanmasında, konvansiyonel kültür yöntemi ile moleküler yöntemlerin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2018
GAMZE ALÇİ, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde el hijyeni uyumu ve enfeksiyon epidemiyolojisine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
BEDRİYE NAZLI GENÇ, "Solunum yollarından izole edilen pseudomonas, aspergillus ve candida suşlarının virülans faktörlerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
BURCU SEBİT, "Çoklu ilaca dirençli (ÇİD) klinik izolatlarda biyofilm oluşumu ve biyosidal aktivite saptama", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SEZGİ ŞENTÜRK, "Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarında yeterli çoğunluk algılanması (Quorum sensing)'nın belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
NİLÜFER AKTAŞ, "Staphylococcus aureus suşlarında biyofilm oluşumu ve panton valentine lökosidin varlığının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
REMZİYE GÜLÇE GÖKÇE, "Kandidemi olgularından izole edilen candida türlerinin virülans faktörlerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
HÜLYA ŞAHİN, "Toplumda kazanılmış metsiline dirençli staphylococcus aureus kolonizasyonunun epidemiyolojisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
MEHMET EKTİ, "Hastanede yatan hastalarda vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid dirençli enterokok kolonizasyonunun araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1997
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.