Doç.Dr. AYŞE AYÇA ÇİPRUT
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
İLKNUR TAŞDEMİR, "Unilateral ve bimodal koklear implant kullanıcılarında dinleme eforunun değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
NİYAZİ ÖMER ARSLAN, "Normal işiten ve koklear implant kullanıcısı bireylerde spektral çözünürlük test bataryalarının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
BÜŞRA KÖSE, "Koklear İmplant Kullanıcısı Çocuklarda Çalışma Belleği ve Kısa Süreli Belleğin Akademik Başarı Üzerine Etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERVE BAYRİ, "Koklear implant kullanıcılarında kulak arkasına takılan ve takılmayan konuşma işlemcilerinin konuşmayı anlama performansı üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
BÜŞRA KOÇAK ERDEM, "Unilateral, bimodal ve bilateral koklear implant kullanıcılarında konuşma, uzaysal algı ve işitme kalitesinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SEDA ÖZTÜRK, "İşitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarında beden algısı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2017
HÜLYA GÖÇMENLER, "Koklear implant kullanan çocuklarda okuma ve yazma becerilerinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
MERVE TORUN TOPÇU, "Bebeklerde ve küçük çocuklarda geniş bant timpanometri ölçümleri ile normatif verilerin sağlanması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
FİGEN GÜNDÜZER, "Koklear implant kullanan çocuklarda alıcı ve ifade edici dil gelişiminin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Çağlayan Adıgül, "DENEYİMLİ KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA ELEKTRİKSEL STAPES REFLEKS ESİKLER İLE PROGRAMLAMADA EN RAHAT SEVİYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", , Tamamlandı, 2012
ÇAĞLAYAN ADIGÜL, "Deneyimli koklear implant kullanıcılarında elektriksel stapes refleks eşikleri ile programlamada en rahat seviye arasındaki ilişkinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
DOKTORA
ATILIM ATILGAN, "Kablosuz bağlantı özelliğine sahip bilateral işitme cihazı kullanan işitme kayıplı bireylerde ve normal işitenlerde uzaysal ayrılık etkisinin işitsel uyarılmış kortikal potansiyellerle incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
Atılım Atılgan, "KABLOSUZ BAĞLANTI ÖZELLİĞİNE SAHİP BİLATERAL İŞİTME CİHAZI KULLANAN İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE VE NORMAL İŞİTENLERDE UZAYSAL AYRILIK ETKİSİNİN İŞİTSEL UYARILMIŞ KORTİKAL POTANSİYELLER İLE İNCELENMESİ", , Devam Ediyor,