Doç.Dr. AYŞE KARAKOÇ
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ebelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ebelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ÇINAR NURSAN,ÇINAR SEZGİ,KARAKOÇ AYŞE,UÇAR FATMA. Knowlodge attitudes and sun protection behaviors of Turkish adults. Pakistan Journal of Medical Science. Cilt 25. sf 108-112, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KARAKOÇ AYŞE,SÖNMEZ DÜZKAYA DUYGU,TEMİZSOY EBRU,KARACA SEMRA,UYSAL GÜLZADE,CANGÜR ŞENGÜL. Validity and Reliability of a Revised Northampton Neonatal Skin Assessment Tool in Turkish Language. Iranian Red Crescent Medical Journal. Cilt 19. 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KARACA SEMRA,KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,EREN NURHAN,ANDSOY IŞIK IŞIL. Comparison of subjective wellbeing and positive future expectations in between working and nonworking adolescents in Turkey. Iranian Red Crescent Medical Journal. Cilt 18. 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KARAKOÇ AYŞE,TURKER FUNDA. Effects of white noise and holding on pain perception in newborns. Pain Management Nursing. Cilt 15. sf 864-870, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UYSAL GÜLZADE,Düzkaya Sönmez Duygu,KARAKOÇ AYŞE. Knowledge and opinions of parents of children hospitalized in hematology/ oncology units regarding complementary and alternative medicine. SHS Web of Conferences. Cilt 37. sf 1055-, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,KARACA SEMRA. The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences. Cilt 3. sf 43-50, 2013.
3. ÇILDIR GÜLDEN,KARAKOÇ AYŞE,KARACA SEMRA. Evaluatıon Of Fathers Partıcıpatıon At Infant Care. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences. Cilt 10. sf 1-5, 2014.
4. ESEN BURCU,KARAKOÇ AYŞE. The relationship between ethical dilemmas and occupational profession levels of neonatal intensive care nurses and midwifes. International Referred Journal of Nursing Researches. sf 30-46, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ÖLÇÜ LEYLA BUKET,KARAKOÇ AYŞE. The Effect of delivery mode on the newborn pysilogical weigth loss. International Referred Journal of Gyneological Dieases and Maternal Child Health. sf 1-1, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,OCAKÇI AYŞE FERDA. Tradıtıonal Turkısh culture applıcatıons at baby chıld care. HealthMED Journal. Cilt 7. sf 2238-2244, 2013.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TEMİZSOY EBRU,KARAKOÇ AYŞE,GÜRSOY TUĞBA,OVALI HÜSNÜ FAHRİ. Prematüre bebek annelerinde galatogog ve uyku düzenleyici etkili bitki çaylarının anne sütünü arttırmaya etkisi. Yeni Tıp Dergisi. Cilt 27. sf 29-32, 2010.
2. TEMİZSOY EBRU,ERİŞ ÖZLEM,KARAKOÇ AYŞE,CANGÜR ŞENGÜL,KARATEKİN GÜNER,OVALI HÜSNÜ FAHRİ. Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon ÖlçeğininTürkçe Geçerlilik Güvenirliği ve YenidoğanaUyarlanması. THE JOURNAL OF PEDİATRİC RESEARCH. Cilt 4. sf 232-238, 2017.
3. KARACA SEMRA,KARAKOÇ AYŞE,ONAN NEVİN,KADIOĞLU HASİBE. Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği’nin (KCKÖ) Türkçe Çeviriminin Geçerlik ve Güvenirliği. Journal of Psychiatric Nursing. Cilt 8. sf 17-22, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. DOLU KAYA FATOŞ NİMET,KARAKOÇ AYŞE. Yenidoğanlarda Topuk Delme İşleminde Ağrı Kontrolü ve Mekanik Vibrasyonun Etkisi. Clinical and Experimental Health Sciences. Cilt 8. sf 122-127, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. KARAKOÇ AYŞE,ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN. Nemlendiricilerin önemi ve kullanımı. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs. Cilt 1. sf 17-27, 2015.
6. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,OCAKÇI AYŞE FERDA. 17 19 yaş üniversite 1 sınıf öğrencisi ergenlerde depresyon sorun çözme becerisi ve sosyal işlevsellik düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt 10. sf 35-46, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN. Dünya da ve Türkiye de yenidoğan transportu. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.3(2),: 24-31.. Cilt 3. sf 24-31, 2006.
8. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN. Preterm bebeklerde biberonla beslenmeye geçiş sırasında uygulanan geleneksel ve gelişimsel bakım yönteminin karşılaştırılması. Maltepe Ünv. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. Cilt 1. sf 3-12, 2008.
9. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,OCAKÇI AYŞE FERDA. Menarche and first emotional reactions of Turkish adolescent. Ankara Journal of Health Services. Cilt 13. sf 37-44, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN. Sağlıklı yenidoğanlarda atravmatik bakım ve Leboyer yaklaşımı. Klinik Tıp Pediatri. Cilt 5. sf 15-17, 2013.
11. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN. Yenidoğan transportu ve transport fizyolojik stabilite risk index TRIPS skoru. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. Cilt 5. sf 1-10, 2013.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KARAKOÇ AYŞE,CANBULAT ŞAHİNER NEJLA, HEMŞİRELİK SÜRECİNİN UYGULANMASI, 2017.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
2. KARAKOÇ AYŞE,KARACA SEMRA, Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, 2015.
3. OCAKÇI AYŞE FERDA,KARAKOÇ AYŞE, Pediatri Hemşireliği, 2018.
4. OCAKÇI AYŞE FERDA,KARAKOÇ AYŞE, Pediatri Hemşireliği, 2013.
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
5. KARAKOÇ AYŞE, Anne ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Klinik Uygulama Beceri Kitabı, Ankara. 2014.
6. KARAKOÇ AYŞE, Anne ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Ankara. 2014.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
DERGİ
1. KARAKOÇ AYŞE Journal of Health Sciences and Management (JOHESAM)
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE, "Adolescent substance abuse risk and protectetive measures", II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, 2012.
2. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,OCAKÇI AYŞE FERDA, "Working adolescents smoking prevelenace and sociodemographic variables relationship", II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, 2012.
3. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,KARACA SEMRA, "The examination of relationship between adolescents subjective well being and pozitive future expectation high school student", II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, 2012.
4. KARACA SEMRA,KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME, "The comparasion of relationship between adolescents subjective well being and pozitive expectation towards future in working adolescent and not working adolescents", II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, 2012.
5. ÇILDIR GÜLDEN,KARAKOÇ AYŞE,KARACA SEMRA, "Evaluation of paternal participation in babay care", HORATİO, Europen Psychiatric Nursing Congress, 2013.
6. KARAKOÇ AYŞE, "Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım", 3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. TAYLAN MELTEM,KARAKOÇ AYŞE, "18 22 yaş üniversite öğrencilerinin ebelik ve doğuma ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi", 3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, 2013.
8. KARAKOÇ AYŞE, "Yenidoğan Bakımında Kanıtlar", II.Ulusal-I.Uluslararası Ebelik Kongresi, Safranbolu, 2011.
9. BİLGİN ZÜMRÜT,BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE, "İnfertilite tanısı almış kadınların umut düzeyinin geleneksel uygulamalara etkisi", I.Uluslararası II.Ulusal Ebelik Kongresi, 2011.
10. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN, "Türkiye de ve Dünya da Neonatal Transport", 51.Milli Pediatri Kongresi, VII.Türk Dünyası Pediatri Kongresi,VII. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2007.
11. ÇİĞDEM ZERRİN,KARAKOÇ AYŞE, "Yenidoğan Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde ECMO", I.Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 2005.
12. KARAKOÇ AYŞE, "Özel Durumlarda Aşılama", 6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017.
13. UYSAL GÜLZADE,Sönmez Düzkaya Duygu,KARAKOÇ AYŞE, "Northampton Çocuk Cilt Değerlendirme Ölçeği’xxnin Türkçe Geçerlilik Güvenirliliği", 1.Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2017.
14. BİLGİN ZÜMRÜT,AKSOY NERGİS,KARAKOÇ AYŞE, "Sağlık bilimleri fakültesi bitirme projesi öğrencilerinin problem çözme becerilerinin anksiyete düzeyine etkisi", 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi (EBKO2017), 2017.
15. KARAKOÇ AYŞE,DEMİRGÖZ BAL MELTEM,BİNGÖL FADİME,CERİT ASLAN BEGÜM, "Ebelik Bölümü Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Kadın Doğum Simülasyon Ünitesinin Kurulması", 3.Uluslararası 4.Ulusal ebelik Kongresi (EBKO2017), 2017.
16. GÜNDOĞAN FATMA,KARAKOÇ AYŞE, "İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nde Çalışan Bireylerin Anne Sütünü Güvenli Saklama Koşullarına Yönelik Bilgi Düzeyleri", 6.Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017.
17. KARAKOÇ AYŞE,Seçilmiş Derya,Acar Kaya Merve, "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Üniversite’de Uygulanan Anket Çalışmalarına İlişkin Görüşleri", 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi (EBKO2017), 2017.
18. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,OCAKÇI AYŞE FERDA, "Family Problems and Violence Tendency at 14 17 Age of Turkish Adolescent", The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2010.
19. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,OCAKÇI AYŞE FERDA, "Assessment of School Performance and Individual Hope of Family Problems Effect at 14 17 Age Turkish Adolescent", The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions., 2010.
20. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,OCAKÇI AYŞE FERDA, "Infant and child care at Turkish culture", 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Juhannesburg, 2010.
21. DOLU NİMET,KARAKOÇ AYŞE,MUNGAN AKIN, "The efficacy of mecanical vibration of hell stick pain in term neonates", 5. Congress of the European Academy of Paediatric Societies(EAPS), 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
22. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,OCAKÇI AYŞE FERDA,ÖZTÜRK ŞAHİN ÖZLEM, "Menearche and first emotional reactions at Turkish adolescents", 1st. PNAe Congress on Pediatric Nursing.Promoting Excellence in Pediatric Nursing Care, İstanbul, 2011.
23. KARAKOÇ AYŞE,SÖNMEZ DÜZKAYA DUYGU,Temizsoy Ebru,KARACA SEMRA,UYSAL GÜLZADE,CANGÜR ŞENGÜL, "Revize Northempton Cilt Değerlendirme Ölçeği’xxnin Türkçe Geçerlik Güvenirliği", 5.ULUSAL 2.ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2015.
24. KARAKOÇ AYŞE,BİNGÖL FADİME,DEMİRGÖZ BAL MELTEM,Cerit Aslan Begüm, "Lotus Birth and Mental Health", 16th Worl Association Infant Mental Health Worl Congress, 2018.
25. Kocabey Zehra,KARAKOÇ AYŞE, "Çoğul bebek annelerinin emzirme deneyimleri.Kalitatif bir çalışma", Uluslararası EBE-ARGE Kongresi, 2018.
26. KARAKOÇ AYŞE,Erdoğan Görkem,Kutlu Özge,Polat Sinem, "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Katılmış Oldukları Anket Çalışmalarına Yönelik Görüşleri", 1.Uluslararası 2.Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
27. KARAKOÇ AYŞE,Toker Nurgül,Gündüz Bilgenur, "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi", 1.Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
ULUSAL
28. BİNGÖL FADİME,KARACA SEMRA,KARAKOÇ AYŞE, "The examination of relationship adolescent s subjective well being and pozitive future expectation in working adolecent", II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, 2012.
29. Temizsoy Ebru,Eriş Özlem,KARAKOÇ AYŞE,CANGÜR ŞENGÜL,Karatekin Güner,OVALI HÜSNÜ FAHRİ, "Neonatal İnfiltrasyon Skalası kullanılan ve kullanılmayan bebeklerin karşılaştırılması", 60. Milli Pediatri Kongresi, 15.Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi,, 2016.
30. KARAKOÇ AYŞE, "Venöz Girişli Santral Kateterler PICC line Kanıt Temelli Yaklaşımlar", 38. Pediatri Günleri, 2016.
31. TEMİZSOY EBRU,ERİŞ ÖZLEM,CANGÜR ŞENGÜL,KARAKOÇ AYŞE,KARATEKİN GÜNER,OVALI HÜSNÜ FAHRİ, "Neonatal intravenöz infiltrasyon skalası geçerlilik güvenirlik çalışması", 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2016.
32. UYSAL GÜLZADE,SÖNMEZ DÜZKAYA DUYGU,KARAKOÇ AYŞE, "Hematoloji-Onkoloji Servisinde Yatan Çocukların Ebeveynlerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Bilgi ve Algıları", 59. Milli Pediatri 14.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2015.
33. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,OCAKÇI AYŞE FERDA, "17 19 Yaş Üniversite 1 Sınıf Öğrencisi Ergenlerde Depresyon Sorun Çözme Becerisi ve Sosyal İşlevsellik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", III. Adolesan Sağlığı Kongresi, 2010.
34. KARAKOÇ AYŞE,ÇİĞDEM ZERRİN, "Prematüre bebeklerde biberonla beslenmeye geçiş sırasında uygulanan geleneksel ve gelişimsel bakım yönteminin karşılaştırılması", Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, II.Ulusal Kongresi, iZMİR, 2005.
35. KARAKOÇ AYŞE,KARAHAN NAZAN, "Gebelikte alınan kilonun bebeğin doğum tartısına etkisi", I.Ulusal Ebelik Kongresi EBKO 2007, 2007.
36. KARAHAN NAZAN,KARAKOÇ AYŞE, "İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mesleklerine bakış açıları", I.Ulusal Ebelik Kongresi EBKO 2007, 2007.
37. BİNGÖL FADİME,KARAKOÇ AYŞE,BİLGİN ZÜMRÜT,ÇİT HÜRCAN, "Kadınların doğum şeklini belirleyen etmenler ebelik öğrencilerinin gözlemleri", Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, iZMİR, 2012.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KARAKOÇ AYŞE, "Gelişimsel bakım süreci", II.World Congress of Perinatal Medicine VII.Ulusal Perinatoloji Kongresi
2. KARAKOÇ AYŞE, "Yenidoağan için doğumsalonunda kritik dakikalar ve ebelik uygulamaları", 3.Ulusal 4.Uluslararası Ebelik Kongresi (EBKO2017)
3. TÜRKER FUNDA,KARAKOÇ AYŞE, "Yenidoğanın ağrı algısını azaltmada kucağa alma ve beyaz gürültünün etkisi", 3.Ulusal,2.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, izmir
ULUSAL
4. KARAKOÇ AYŞE, "Bakımın Sürekliliğinin Sağlanması", Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği
5. KARAKOÇ AYŞE, "Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Ağrı Tedavisi", Pediatrik KVCYB Hemşireliği Eğitim Programı
6. KARAKOÇ AYŞE, "Çocuk Hastanın Transportu Transportta genel prensipler", 35.Pediatri günleri,14. Pediatri Hemşirelik Günleri, ISTANBUL
7. KARAKOÇ AYŞE, "Ebeveyn desteğinin sağlanması", 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, SAMSUN
8. KARAKOÇ AYŞE, "Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi", Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği, ISTANBUL
9. KARAKOÇ AYŞE, "Nemlendiriciler", Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, İstanbul
10. KARAKOÇ AYŞE, "Nemlendiriciler", Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, İstanbul
11. KARAKOÇ AYŞE, "Nemlendiriciler Gaziantep", Kanıt Temelli Cilt Bakımı Gaziantep Sempozyumu
12. KARAKOÇ AYŞE, "Nemlendiriciler Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı", 6.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul
13. KARAKOÇ AYŞE, "Santral Venöz Kateter Bakımı", 58.Milli Pediatri,13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya
14. KARAKOÇ AYŞE, "Term Yenidoğanlarda Atravmatik Bakım", 3. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu.
15. KARAKOÇ AYŞE, "Yenidoğan Transportunda Kayıtlar ve Belgeler", Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Transport Kursu
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş