Doç.Dr. AYLİN KOÇ GİANNOPOULOS
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / 1605
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MERYEM SÜLE, "Kıssa-i kahraman-ı kâtil (Vr.41-80) (İnceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ABDULKERİM KESKİN, "Risâle-i Beyân-ı cehennem (Vr.63b-104a) (İnceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA GÜZEL, "Kitâb-ı Sâ'atnâme (İnceleme, transkripsiyonlu metin, dizin, tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GÜRKAN KANAATLI, "Hekîm-i Dendânî Mehmed Bin Ahmed'in Terceme-i Muhtasar-ı Müfîd Fî 'ilmi't-tıbb adlı eseri (Vr. 4b-28b) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
FİGEN ARSLAN ÇELİK, "Şükrullah el-Amasyavî'nin Kitâbu Behçeti't-Tevârîh'inin Mustafa el-Fârîsi (vr.151b-181a) çevirisi (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
EZGİ NİL ÖZGÖREN, "Risâle-i Beyân-ı Cehennem (vr. 139b-172a) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ALİ İRFAN KARNAK, "Hayâtîzâde Mustafa Feyzi'nin Risâle-i Hummâ-yı Redîe adlı risâlesi (İnceleme, metin, dizin, tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ERDİ OKULMUŞ, "Pânzehir-nâme (Giriş, metin, dizin, tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
NASRALLAH ABDO, "Fazâ'il-i Şâm (Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SELAMİ YILDIRIM, "Hikâye-i Çihar Derviş (inceleme, metin, dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.