ATİLLA KARATAŞ fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ATİLLA KARATAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

E-Posta
atilla.karatas@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KARATAŞ ATİLLA,SUNGUR ŞANA,YILMAZ VEDAT. Physico chemical Features of Mineral Waters Found in Hatay Ophiolites and Their Relationship with Fault Characteristics. Turkish Studies. Cilt 11. sf 665-684, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KORKMAZ HÜSEYİN,ÇETİN BAYRAM,KUŞÇU VEYSEL,EGE İSMAİL,AHMET BOM,ÖZŞAHİN EMRE,KARATAŞ ATİLLA. Temporal Changes of Land Use In Asi River Delta Hatay Southern Turkey. Journal of Enviromental Biology. sf 463-473, 2012.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GÖNENÇGİL BARBAROS,KARATAŞ ATİLLA. Kuseyr Platosu nda Hatay Miyosen Sonrası Morfojenetik Süreç Jeomorfolojik Yapı İlişkisi. Türk Coğrafya Dergisi. sf 11-26, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KARATAŞ ATİLLA. Serinyol Birikinti Yelpazesinde Hatay Antropojenik Degradasyon ve Hidrojeomorfolojik Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 12. sf 319-329, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KORKMAZ HÜSEYİN,KARATAŞ ATİLLA. Asi Nehri nde Su Yönetimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 6. sf 18-40, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KARATAŞ ATİLLA, Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Sofia. 2016.
2. KARATAŞ ATİLLA, Water Resource Management in The Lower Asi Orontes River Basin, 2016.
3. ÇETİN BAYRAM,ÇETİNKAYA SEVDA,KORKMAZ HÜSEYİN,EGE İSMAİL,ÖZŞAHİN EMRE,KARATAŞ ATİLLA,AHMET BOM, Natural Environment and Culture in The Mediterranean Region II, NEWCASTLE. 2011.
4. KORKMAZ HÜSEYİN,KARATAŞ ATİLLA, Balkan Studies I Geography Geostrategy, SKOPJE. 2011.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
5. KARATAŞ ATİLLA, Karasu Çayı Havzasının Hidrografik Planlaması, İstanbul. 2017.
6. KARATAŞ ATİLLA,KORKMAZ HÜSEYİN, Hatay İli nin Su Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi, HATAY. 2012.
KİTAP BÖLÜMÜ
7. KARATAŞ ATİLLA,EKİNCİ DENİZ, Coğrafya da Yeni Yaklaşımlar, İZMİR. 2015.
8. KARATAŞ ATİLLA, 81 İlde Kültür ve Şehir Hatay, İSTANBUL. 2015.
9. KORKMAZ HÜSEYİN,KARATAŞ ATİLLA, Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, İSTANBUL. 2011.
10. KARATAŞ ATİLLA, Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, İSTANBUL. 2011.
11. KORKMAZ HÜSEYİN,ÇETİN BAYRAM,ÖZŞAHİN EMRE,KARATAŞ ATİLLA,AHMET BOM, Hatay İl Yıllığı, HATAY. 2011.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. KORKMAZ HÜSEYİN,KARATAŞ ATİLLA Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu UJES 2012 Bildiriler Kitabı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KARATAŞ ATİLLA,EKİNCİ DENİZ, "Interpretation of The Morphological Characteristic of Şehir Creek Basin", The 3rd International Geography Symposium GEOMED 2013ANTALYA, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KARATAŞ ATİLLA,KORKMAZ HÜSEYİN, "Distinctive Effect of Hydrography on Land Borders in Albania and Potential Regions of Controversy", The 2nd International Balkan ConferenceTİRANA, 2012.
3. EKİNCİ DENİZ,KARATAŞ ATİLLA, "The Effect of Tectonic and Lithological Structure on Longitudinal Valley Profiles in the Kaz Mountains", The 2nd International Symposium on KazMountains (Mount Ida) and EdremitBALIKESİR, 2013.
4. ERGİNAL AHMET EVREN,KARATAŞ ATİLLA,KARABIYIKOĞLU MUSTAFA, "Rapid Uplifted Coast of Samandağ Hatay Turkey Evidenced by Cemented Shoreline Deposits Preliminary Data", International Workshop and Filed Trip in the Framework of Turkish-Germain Science Year 2013-2014, Implication of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts MEDBLACKS 2014İSTANBUL, 2014.
5. KARATAŞ ATİLLA, "Distribution and Amount Definition of Surface Runoff in River Basins: Ergene River Basin (NW Turkey) Sample", American Association of Geographers Annual MeetingBoston, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KARATAŞ ATİLLA, "Kurbağalıdere (Kadıköy-İstanbul) Mansabının Geç Holosendeki Flüvyo-Jeomorfolojik Gelişimi", Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017Elazığ, 2017.
7. KARATAŞ ATİLLA, "Istranca Masifinin Karadeniz ve Ergene Aklanlarının Eğim Değerleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi", Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017Elazığ, 2017.
8. KARATAŞ ATİLLA, "Istranca Dağlarında Drenaj Şebekesinin Kuruluş ve Gelişimi", Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017Elazığ, 2017.
9. KARATAŞ ATİLLA, "Üsküdar’da Rölyefin Yeniden Tanzimi: Antropojenik Jeomorfoloji ve Yansımaları", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IXİstanbul, 2017.
10. KORKMAZ HÜSEYİN,ÇETİN BAYRAM,EGE İSMAİL,KARATAŞ ATİLLA,AHMET BOM,ÖZŞAHİN EMRE, "Environmental Effects of Stone Pits in Hatay Turkey", The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010ANTALYA, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
11. KARATAŞ ATİLLA,EKİNCİ DENİZ, "Akarsu Vadilerinde Dizi ve Havza Bazlı Yatak Eğimi Hesaplamaları", TÜCAUM VIII. Coğrafya SempozyumuANKARA, 2015.
12. KORKMAZ HÜSEYİN,KARATAŞ ATİLLA,AHMET BOM, "Akıncı Burnu Keldağ Hatay Arasının Kıyı Jeomorfolojisi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010AFYON, 2011.
13. SUNGUR ŞANA,YILMAZ VEDAT,KARATAŞ ATİLLA, "Güney Amanoslardaki Mineralli Suların Kalitesinin İncelenmesi", 7. Ulusal Analitik Kimya KongresiKahramanmaraş, 2014.
14. KARATAŞ ATİLLA, "Akarsu Havzalarında Asimetrik Yapı", Ulusal Jeomorfoloji SempozyumuSamsun, 2015.
15. KARATAŞ ATİLLA,EKİNCİ DENİZ, "İnsanın Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları Burnaz Sulak Alanı Örneği Erzin Hatay", III. Ulusal Jeomorfoloji SempozyumuHATAY, 2013.
16. KORKMAZ HÜSEYİN,KARABULUT MURAT,KARATAŞ ATİLLA, "Tekir Göksun Kahramanmaraş Arasındaki Karstik Şekiller", III. Ulusal Jeomorfoloji SempozyumuHATAY, 2013.
17. KORKMAZ HÜSEYİN,KARABULUT MURAT,KARATAŞ ATİLLA, "Ocak Mart 2012 Hatay Havaalanı Taşkını", III. Ulusal Jeomorfoloji SempozyumuHATAY, 2013.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
KİTAP
9 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
18 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan