ATİLLA KARATAŞ fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ATİLLA KARATAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

E-Posta
atilla.karatas@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
TARİHİ COĞRAFYA, Türkçe, 2016-2017
STRÜKTÜRAL JEOMORFOLOJİ, Türkçe, 2016-2017
MİNERAL VE KAYAÇLAR, Türkçe, 2016-2017
HİDROGRAFYA, Türkçe, 2016-2017
GENEL JEOLOJİ, Türkçe, 2016-2017
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi, Türkçe, 2015-2016
Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar, Türkçe, 2015-2016
Tarihi Coğrafya I, Türkçe, 2015-2016
Türk Dünyası Coğrafyası, Türkçe, 2015-2016
Hidrografya I, Türkçe, 2015-2016
Genel Jeoloji, Türkçe, 2015-2016
Sedimantoloji, Türkçe, 2014-2015
Tarihi Coğrafya II, Türkçe, 2014-2015
Bitirme Çalışmaları II, Türkçe, 2014-2015
Bitirme Çalışmaları I, Türkçe, 2014-2015
Hidrografya II, Türkçe, 2014-2015
Paleocoğrafya, Türkçe, 2014-2015
Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar, Türkçe, 2014-2015
Tarihi Coğrafya I, Türkçe, 2014-2015
Yapısal Jeomorfoloji, Türkçe, 2014-2015
Türk Dünyası Coğrafyası, Türkçe, 2014-2015
Hidrografya I, Türkçe, 2014-2015
YÜKSEK LİSANS
FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Türkçe, 2016-2017
Kayaçlar Bilgisi, Türkçe, 2015-2016
Klimatoloji Metotları, Türkçe, 2015-2016
Türkiye'nin Morfotektoniği, Türkçe, 2014-2015
Türkiye Hidrografyası, Türkçe, 2014-2015
Kayaçlar Bilgisi, Türkçe, 2014-2015
DOKTORA
DOĞAL ORTAM ETÜTLERİ, Türkçe, 2016-2017