ASLI TÜRE fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ASLI TÜRE
Eczacılık Fakültesi / Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

E-Posta
asli.demirci@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 414 05 45 / 1217
Adres
Marmara Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi / Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI / 2012 - 2017
LİSANS
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ECZACILIK FAKÜLTESİ / 2007 - 2012
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''FENİLAMİNOPİRİMİDİN TÜREVİ BAZI YENİ BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VEANTİKANSER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ'' / 2012 - 2017 / Danışman: İLKAY KÜÇÜKGÜZEL
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
YÖKDİL / 2017 / 91,25
KPDS / 2012 / 77,5