Dr. Öğr. Üyesi ARİF ÇÖMEK
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
arifcomek@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI / 2003 - 2009
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI / 2001 - 2003
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''İnternetin etkin kullanımı ile öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi'' / 2003 - 2009 / Danışman: PROF. DR. HALE BAYRAM
YÜKSEK LİSANS
''Fen bilgisi öğretiminde ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesinin bilgisayar destekli öğretim materyalları ile öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi'' / 2001 - 2003 / Danışman: HALE BAYRAM
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
KPDS / 2011 / 87,5