Prof.Dr. AHMET TEVFİK YOLDEMİR
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 625 45 45 / 4193
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
URİNER İNKONTİNANS, İngilizce, 2015-2016
POLİKİSTİK OVER SENDROMU, İngilizce, 2015-2016
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU, İngilizce, 2015-2016
PELVİK ENFLAMATUAR HASTALIK, İngilizce, 2015-2016
OBSTETRİK ACİLLER, İngilizce, 2015-2016
MENOPOZ, İngilizce, 2015-2016
KRONİK PELVİK AĞRI, İngilizce, 2015-2016
KONTRASEPTİF YÖNTEMLER, İngilizce, 2015-2016
JİNEKOLOJİK ANAMNEZ VE MUAYENE, İngilizce, 2015-2016
HİRSUTİZM, İngilizce, 2015-2016
FERTİLİTE TEDAVİLERİ, İngilizce, 2015-2016
ENDOMETRİOZİS, İngilizce, 2015-2016
DİSFONKSİYONEL UTERİN KANAMA, İngilizce, 2015-2016
AMENORE, İngilizce, 2015-2016
ABORTUSLAR, İngilizce, 2015-2016
Menopoz, İngilizce, 2014-2015
Pelvik enflamatuar hastalık, İngilizce, 2014-2015
Kontraseptif yöntemler, İngilizce, 2014-2015
Abortuslar, İngilizce, 2014-2015
Jinekolojik anamnez ve muayene , İngilizce, 2014-2015
Fertilite tedavileri, İngilizce, 2014-2015
Kronik Pelvik ağrı, İngilizce, 2014-2015
Uriner inkontinans, İngilizce, 2014-2015
Hirsutizm, İngilizce, 2014-2015
Disfonksiyonel uterin kanama, İngilizce, 2014-2015
Amenore, İngilizce, 2014-2015
Endometriozis, İngilizce, 2014-2015
Polikistik over sendromu, İngilizce, 2014-2015
Obstetrik aciller , İngilizce, 2014-2015
Pelvik Organ Prolapsusu , İngilizce, 2014-2015
YÜKSEK LİSANS
Henüz içerik girilmemiş.
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.