AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR fotoğraf
Prof.Dr. AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MUHAMMET ŞAHAL, "Problem kurma yaklaşımı ile işlenen tam sayılar konusunun öğrencilerin akademik başarısına ve matematik tutumlarına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
SEVDA GÖKTEPE, "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerinin solo modeli ile incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SİNEM SADIK, "Beyin temelli öğrenme kuramına dayalı matematik eğitiminin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SEDA KAŞ, "Sekizinci sınıflarda çalışma yaprakları ile öğretimin cebirsel düşünme ve problem çözme becerisine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
NURTEN YEL, "Hulasat al-Hisap adlı eserin geometri öğretimi açısından incelenmesi ve yeni müfredat ile karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
EMİNE GÜLEN TEKİN, "Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ESRA ALTINTAŞ, "Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
İBRAHİM AŞIK, "Matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilme düzeyleri ve yaklaşımları", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
SÜLEYMAN MÜJDECİ, "Matematik eğitiminde alternatif bir ölçme değerlendirme aracı olarak kavram haritalarının kullanılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
YASEMİN SERT, "Elemanter sayı kuramı dersinde proje destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
FARUK EKİCİ, "Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HÜSEYİN CUMHUR EGELİOĞLU, "Dönüşüm geometrisi ve dörtgensel bölgelerin alanlarının alt öğrenme alanının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin başarıya ve epistemolojik inanca etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
AHMET OĞUZ, "Denklemler alt öğrenme alanında CD destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HATİCE EBRU ÖZKARDEŞ, "Geliştirilen öğrenme stilleri ölçeğinin sonuçlarının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
SEMİHA FİLİZ ÖZTUNCAY, "İlköğretim 6. sınıflarda problem çözmede standartların uygulamasının öğrencilerin matematik başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
MUSTAFA TOKLUCU, "7. sınıflarda oran, orantı ve yüzdeler ünitesinin kitap inceleme kritelerine göre hazırlanmış yazılı materyalle işlenen dersin öğrenci başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
FATMA KILCAN, "6. sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
MEHMET YILMAZ, "İlköğretim 7. sınıflarda "simetri" konusunun öğretiminde eğitim teknolojilerinin başarı ve tutuma etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
AYŞEGÜL AYDIN AKAY, "İlköğretim 2.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerininin matematik problemlerini çözme başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
BİLAL BİLİCİOĞLU, "Rekabetli grup çalışmasının matematik başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
TUĞÇE SERTSÖZ, "İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
MESUT TABUK, "İlköğretim 7. sınıflarda çember daire ve silindir konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarıya etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
MELTEM YILDIRIM KABACA, "Kavram haritalarının matematik öğretiminde ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanımının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ALİ RIZA KÜPCÜ, "Etkileşim ünitesiyle sunulan bireyselleştirilmiş matematik öğretim materyalinin başarıya etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
ERDEM YILMAZ, "İlköğretim okulları 6,7 ve 8. sınıf matemetik dersindeki sınıf başarısını etkileyen faktörlerin; öğretmenler açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ŞİMŞEK DAŞKAFA, "İlköğretim ikinci kademe matematik müfredatı ile liselere giriş sınavları matematik sorularının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
TOLGA KABACA, "Orta öğretim matematik eğitiminde kavram haritalanması tekniğinin cebir alanında kullanımı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
ALAATTİN PUSMAZ, "Transport probleminin taşımalı eğitime uygulanması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
GÜLAY CAMBAZ, "İlköğretim okullarının beşinci ve sekizinci sınıflarında çoktan seçmeli test ile klasik yazılı sınavının matematik öğretimi ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
DOKTORA
SATI CEYLAN, "Enderun Mektebi'ndeki matematik öğretiminin Miftâhü'l-Hisâb ışığında incelenmesi ve örnek uygulamalarla değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ŞABAN CAN ŞENAY, "Matematik öğretmen adaylarının sayılar teorisine yönelik soyutlamayı indirgeme eğilimlerinin düşünme stilleri ve matematik öz yeterlikleri ile ilişkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ESRA ALTINTAŞ, "Üstün zekalı öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ZEYNEP YILDIZ, "Matematikte problem kurma çalışmalarının öğretmen adaylarının problem kurma becerilerine ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ELİF BAHADIR, "Yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizi yaklaşımları ile öğretmen adaylarının akademik başarılarının tahmini", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
FATMAGÜL DURMUŞ, "Çoklu zekâ kuramıyla öğretimde bazı alternatif değerlendirme teknikleri kullanımının öğrencilerin matematik başarı, tutum, hatırlama ve üst biliş becerilerine etkileri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AHMET BİLAL YAPRAKDAL, "Öğrenme nesneleri tasarımının öğretmen adaylarının eleştirel, yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
MESUT TABUK, "Proje tabanlı öğrenmede çoklu zeka yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AHMET ARSLAN, "Web destekli öğretimin ve öğretimsel materyal kullanımının öğrencilerin matematik kaygısına, tutumuna ve başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ALİ RIZA KÜPCÜ, "Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının orantısal akıl yürütmeye dayalı problem çözme başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ALAATTİN PUSMAZ, "Matematik öğretmenlerinin problem çözme sürecinin belirlenmesi ve bu sürecin geliştirilmesinde web tabanlı mesleki gelişim çalışmasının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ORHAN ÇANAKÇI, "Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008