AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR fotoğraf
Prof.Dr. AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,ALTINTAŞ ESRA. The Effect of Differentiation Approach Developed on Gifted Students. The Anthropologist. Cilt 19. sf 613-625, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ALTINTAŞ ESRA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. Evaluating a Newly Developed Differentiation Approach inTerms of Student Achievement and Teachers Opinions. Educational Sciences: Theory & Practice. Cilt 15. sf 1103-1118, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ALTINTAŞ ESRA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,KERPİÇ ABDULKADİR. Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2. sf 26-34, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,ÇANAKÇI ORHAN. Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri. İlköğretim Online. Cilt 4. sf 73-80, 2005. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ÇEZİKTÜRK KİPEL ÖZLEM,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. The effects of teaching of Wasan geometry by the use of Van Hiele Geometric Thinking Levels on the learning of preservice teachers. Eurasian Education & Literature Journal. Cilt 4. 2016.
4. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. DEVELOPMENT OF THE SPATIAL ABILITY TEST FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS. Acta Didactica Napocensia. Cilt 10. 2017.
5. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. An example of using history of mathematics in classes. European Journal of Science and Mathematics Education. Cilt 1. 2013.
6. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,GÖKTEPE YILDIZ SEVDA. The Analysis of Elementary Mathematics Preservice Teachers Spatial Orientation Skills with SOLO Model. Eurasian Journal of Educational Research. 2015.
7. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. THE EFFECT OF READING COMPREHENSION ABILITIES PRIMARY SCHOOL STUDENTS OVER THEIR PROBLEM SOLVING ACHIEVEMENT. Reading Improvement. 2010.
8. ALTINTAŞ ESRA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. The Effect of the Developed Differentiation Approach on the Achievements of the Students.. Eurasian Journal of Educational Research. 2015.
9. ALTINTAŞ ESRA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students cognitive and affective factors. Educational research and Reviews. Cilt 10. sf 1191-1201, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. durmuş fatmagül,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. Çoklu zekâya dayalı öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarına ve üstbilişlerine etkileri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2013.
11. BAHADIR ELİF,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. İLKÖĞRETİM 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİNMATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİPOLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER. International Journal of Social Science Research. Cilt 1. sf 26-40, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının uzamsal görselleştirme becerilerinin SOLO modeli ile incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt 3. sf 91-146, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. ALTINTAŞ ESRA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,KERPİÇ ABDULKADİR. The Effect of Teaching Based on the PurdueModel on Creative Thinking Skills of Students. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt 3. sf 187-214, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,Kaş Seda,BAHADIR ELİF. THE EFFECT OF TEACHING ALGEBRA BY USINGWORKSHEETS ON THE PROBLEM SOLVING SKILLS OFTHE PRIMARY SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS. Eurasian Academy of SciencesEurasian Education & Literature Journal. Cilt 2. sf 21-36, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. YILDIZ ZEYNEP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. Analyzing of Problem Posing Abilities Of Preservice Middle School Mathematics Teachers. International Online Journal of Educational Sciences. Cilt 7. sf 130-141, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. BAHADIR ELİF,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. Attitudes of Primary Mathematics Pre-Service Teachers Candidates toward Graduate Education.. International Online Journal of Educational Sciences. 2014.
17. Tabuk Mehmet,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. The effects of multiple intelligence approach in project based learning on mathematics achievement. International Online Journal of Education Sciences. 2009.
18. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,SADIK SİNEM. The Effect of Mathematics Education on Academic Success and Attitude Brain Based Learning Theory. International Journal of Social Science Research. Cilt 5. 2016.
19. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,sert yasemin. The Effect of Project Supported Education in Elementary Number Theory Course on Student Achievement. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. Cilt 8. sf 15-19, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
20. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,YILDIZ FİLİZ,GÖKTEPE YILDIZ SEVDA. The effect of project based learning in ratio proportion and percentage unit on mathematics success and attitude. ”, European Journal of Science and Mathematics Education. Cilt 3. sf 1-13, 2015.
21. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,Kaş Seda,BAHADIR ELİF. The Effect of Teaching Carried Out by Using Worksheets on the Algebraic Thinking Levels of Primary School 8th Grade Students. British Journal of Education, Society & Behavioural Science. Cilt 10. sf 1-17, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,KÜPCÜ ALİ RIZA. The Effect of Using Interactive Unit for IndividualizingMathematics Teaching on Mathematics Success and Attitude. Elementary Education Online. 2010.
2. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,PUSMAZ ALAATTİN. İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarının Çağdaş Eğitim Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi. EDU7. 2007.
3. BİLİCİOĞLU BİLAL,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. Rekabetli grup çalışmasının matematik başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004.
4. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,GÖKTEPE YILDIZ SEVDA. Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına BirÖrnek Babil Sayma Sistemi. Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 4. 2015.
5. ÇANAKÇI ORHAN,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ. MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUM ÖLÇEĞİNİNGELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, New Educational Trends In TURKEY, 2017.
2. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, Recent Developments in Education, 2017.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
3. BAHADIR ELİF,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, Akademik Başarı Tahmininde Yapay Sinir Ağları, 2016.
DERS KİTABI
4. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, Eğitim İstatistiği, 2016.
5. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, Sayılar Teorisi, İstanbul. 2015.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi", 3 rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016.
2. GÖKTEPE YILDIZ SEVDA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Activities with concrete manipulatives for development of spatial abilities of elementary school students", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016.
3. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,ŞAHAL MUHAMMET, "Problem Kurma Yaklaşımı ile İşlenen Tam Sayılar Konusunun Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Matematik Tutumlarına Etkisi", 3rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016.
4. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,BERK ŞABAN,Kaya Mücahid Osman, "Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, 2016.
5. BAHADIR ELİF,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Gelenbevi İsmail Efendi ve Gerçekçi Matematik Öğretimi", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 2017.
6. BAHADIR ELİF,BAHADIR ALİ,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "The Evaluation of the Mathematics Candidate Teachers’ Anxiety Towards Mathematics Teaching with Fuzzy Logic", International Conference on Modern Education Studies, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. DOĞAN ZEYNEP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,DOĞAN MUHAMMET FATİH, "Views and Knowledge Levels of Middle School Student Teachers about the Approach of Problem Posing", International Conference on Social Sciences and Humanities 2017Üsküp, 2017.
8. DOĞAN MUSTAFA,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,ŞAHAL MUHAMMET, "Preservice Mathematics Teachers’xx Performances İn Teaching Activities", International Conference On Modern Education Studies, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. ŞAHAL MUHAMMET,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Examination of the Activities about Enciphering Done with Fifth Grade Students and Their Views about the Activities", 6. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Considering Miftahü’xxl-Hisab, Teaching Operations With Algebraic Expressions at Enderun Schools", ICSER, 2017.
11. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "A Literature Review on Philosophy of MAthematics Education", ICSER, 2017.
12. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Preservice Matematics Teachers’xx Performences in Teaching Activities", ICONMES, 2017.
13. aşık ibrahim,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik WEB Tabanlı Etkileşimli Bir Mesleki Gelişim Çalışmasının Tasarımında Sosyal Medyanın Rolü", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2017.
14. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Analysis of Errors and Misconceptions about Number Theory Through the Notion of Reducing Abstraction", ICONMES, 2017.
15. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,LEVENT AHMET FARUK,ÖZDEMİR ALİ,YALÇIN VOLKAN, "Examination of Teacher’s Views on Mathematical Olympiad Studies Which Mathematically Gifted Students Participated", International Conference on Modern Education StudiesCİDDE, 2017.
16. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,ERGENE ÖZKAN, "Investigation of prospective elementary mathematics teachers’ knowledge about convergent series by harmonic series", BSRLM Conference, 2017.
17. SEVER MEHMET,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Matris Yöntemiyle Şifreleme Etkinliği Ve Öğrencilerin Şifreleme YapabilmePerformansı", YEAUK 2017YÜKEKSÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEUYGULAMALARI KONGRESİ, 2017.
18. AŞIK İBRAHİM,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ, "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarında Mesleki Gelişim İhtiyaçları ve Beklentileri", EAB 2016, 2016.
ULUSAL
19. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,GÖKTEPE YILDIZ SEVDA, "Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi", X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi KongresiNiğde, 2012.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
24 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
0 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
48 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
24 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan