AHMET SUHA YALÇIN fotoğraf
Prof.Dr. AHMET SUHA YALÇIN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
asyalcin@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 625 45 45 / 1111
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ZUHAL KAYA, "Meme kanseri hücre hatlarında keton cisimlerinin etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MUSTAFA KESMEN, "Tavuk yumurtasından immunoglobulin y (IgY) eldesi ve etkinliğinin gösterilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Gökhan Biçim, "Oksidatif stres ve antioksidan kapasite ile ilişkili gen polimorfizmlerinin değişik yöntemlerle belirlenmesi", , Tamamlandı, 2013
Eray Metin Güler, "Migren hastalığının patogenezinde oksidatif stres, damar fizyopatolojisini etkileyen faktörler ve inflamasyonun rolünün araştırılması", , Tamamlandı, 2013
ERAY METİN GÜLER, "Migren hastalığının patogenezinde oksidatif stres, damar fizyopatolojisini etkileyen faktörler ve inflamasyonun rolünün araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
Ziba Mokhberi Oskouei, "Antioksidan moleküllerin farklı yöntemler ile lipozomlanması", , Tamamlandı, 2012
Naci Polat, "Metal raf üretim fabrikasında çalışan işçilerde oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi", , Tamamlandı, 2011
Ayşe Mine Yılmaz, "Deneysel meme kanseri modelinde süt serumu proteinlerinin koruyucu etkisi", , Tamamlandı, 2010
Tuğba Bayram, "Süt serumu proteinlerinin peynir altı suyundan elde edilmesi", , Tamamlandı, 2007
Derya Ars, "Peynir altı suyundaki süt proteinlerinin ayrıştırılması ve antioksidan etkilerinin incelenmesi", , Tamamlandı, 2004
Göksel Gülcan, "Sağlıklı kontrollarda ve kronik böbrek hastalarında glutatyon, glutatyon redüktaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon transferaz düzeylerinin otomasyona uyarlanmış yöntemlerle belirlenmesi", , Tamamlandı, 1991
Ahmet Kılınç, "Parkinson hastalığında plazma ve eritrosit lipit peroksidasyonu, eritrosit ozmotik frajilitesi ve antioksidan savunma sistemindeki değişiklikler", , Tamamlandı, 1988
Ahmet Kılınç, "Parkinson hastalığında plazma ve eritrosit lipit peroksidasyonu, eritrosit ozmotik frajilitesi ve antioksidan savunma sistemindeki değişiklikler", , Tamamlandı, 1988
Ahmet Kılınç, "Parkinson hastalığında plazma ve eritrosit lipit peroksidasyonu, eritrosit ozmotik frajilitesi ve antioksidan savunma sistemindeki değişiklikler", , Tamamlandı, 1987
DOKTORA
NACİ POLAT, "Oksidatif stres belirteçlerinin mikro-akışkan sistem ile analizi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ASİYE YURTTAŞ, "Tümörde spesifik olarak etkinleşecek disülfit köprülü dimerik tetrapirolik fotosensitizerlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
AYŞE MİNE YILMAZ, "Meme kanseri hücre hatlarında çay kaynaklı polifenollerin faz I ve faz II enzim aktiviteleri ile hücre ölüm mekanizmaları üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ, "Kronik myeloid lösemi hücrelerinde (K562) apoptotik süreç ve reaktif oksijen türleri arasındaki ilişkinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
Ayliz Velioğlu Öğünç, "Süt ve süt proteinlerinin antioksidan etkileri", , Tamamlandı, 2004
Meral Yüksel, "Nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde serbest radikallerin rolü (Meral Yüksel), Doktora Tezi, 2001.", , Tamamlandı, 2001
Ahmet Kılınç, "Normal ve patolojik durumlarda eritrosit zar lipit ve proteinlerindeki değişiklikler", , Tamamlandı, 1992