AHMET SUHA YALÇIN fotoğraf
Prof.Dr. AHMET SUHA YALÇIN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
asyalcin@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 625 45 45 / 1111
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - Halen
Yürütücü
''Oksidatif stresbelirteçlerinin mikro-akışkan sistem ile analizi''
DİĞER (ULUSAL)
2017 - 2018
Yürütücü
''Meme kanseri hücre hatlarında keton cisimlerinin canlılığa etkisi''
TÜBİTAK PROJESİ
2017 - Halen
Yürütücü
''Karaciğer kanser hücreleriyle komşu hücreler arasındaki haberleşme ve sinyal ileti mekanizmalarının in vitro araştırılması''
ÖZEL KURULUŞLAR
2017 - 2018
Yürütücü
''Kronik myeloid lösemi hücreleri ile normal mononükler hücre hatlarında kurkumin-kuersetin kombinasyonunun TGF-beta, NF-KB, ve P53 sinyal ileti yolakları üzerine etkisinin protein ekspresyonu açısından araştırılması''
DİĞER (ULUSAL)
2017 - 2018
Yürütücü
''Tümörde Spesifik Olarak Etkinleşecek Disülfit Köprülü Dimerik Ftalosiyanin ve Referans Maddelerinin Lipozomlanması ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - Halen
Yürütücü
''Hiyaluronik asit ile modifiye edilmiş kurkuminin anti kanser etkilerinin değerlendirilmesi''
2016 - 2017
Yürütücü
''Antiepileptik ilaç kullanan idiyopatik epilepsili hastalarda plazma ve idrar homosistein düzeyleri''
TÜBİTAK PROJESİ
2015 - 2017
Yürütücü
''Kurkumin Kuersetin Ve Kurkumin Kuersetin Kombinasyonunun Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Ile Normal Mononükleer Hücre Hatlarında Apoptotik Etkilerinin Ve Sinyal İleti Yolakları Ile İlişkisinin Araştırılması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Yürütücü
''Meme Kanseri Hücre Hatlarında Çay Kaynaklı Polifenollerin Faz I Ve Faz II Enzim Aktiviteleri İle Hücre Ölüm Mekanizmaları Üzerine Etkisi''
2013 - 2016
Yürütücü
''Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde K562 Apoptotik Süreç ve Reaktif Oksijen Türleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması''
BAP
... - Halen
Yürütücü
''Metal Raf Üretim Fabrikasında Çalışan İşçilerde Oksidatif Stres Parametrelerinin İncelenmesi''
... - Halen
Yürütücü
''Oksidatif Stres ve Antioksidan Kapasite ile ilişkili Gen Polimorfizmlerinin Değişik Yöntemlerle Belirlenmesi''
... - Halen
Yürütücü
''Migren Hastalığının Patogenezinde Oksidatif Stres Damar Fizyopatolojisini Etkileyen Faktörler ve İnflamasyonun Rolünün Araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Antioksidan Moleküllerin Farklı Yöntemler İle Lipozomlanması''
... - Halen
Yürütücü
''Tiroit Kanserinde Isı Şok Proteinlerinin Rolunün Araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Tavuk Yumurtasından Immünoglobülin IgY Eldesi ve Etkinliğinin Gösterilmesi''
... - Halen
Yürütücü
''Siyah ve yeşil çay ekstraktının UV radyasyonu ile indüklenmiş primer keratinosit hücre kültüründe HaCaT bazal hücre karsinoma ve squamoz hücreli karsinoma hücre hatlarında etkisinin incelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.