Doç.Dr. AHMET İLTER GÜNEY
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
GİZEM KÖPRÜLÜLÜ, "İnfertil türk erkeklerinde y kromozomu azf(azoospermik faktör) gen mikrodelesyonlarının kuadrupleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile moleküler tanısı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SEZİN GÜRKAN, "Polikistik over sendromlu (PKOS) hastalarda telomer uzunluğunun ölçülmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
AYLAR TAFAZZOLİ, "Obez/kilolu kadınlarda fiziksel aktivite isteğinde etkili olan genler ve bunlara bağlı fenotipik ( VKİ ve BMH) özelliklerin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
GÖZDE GİRGİN, "Azospermik ve ağır oligozoospermik vakalarda otozomal resesif gen kusurlarının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
TUBA AVCILAR, "Mesanenin yüzeyel transizyonel hücreli karsinomunda mitokondriyal mutasyonlar ile p53 mutasyonları ilişkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
GÜLŞAH KOÇ, "Spontan düşük vakalarında, Y kromozomunun moleküler ve sitogenetik incelemesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ÇİĞDEM ÇINAR, "Sayısal ve yapısal sperm anomalileri gösteren infertil erkeklerde genetik tanı uygulamaları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
SALİH IŞIN, "Türk popülayonunda konjenital işitme kayıplarında konneksin 26 ve diğer önemli gen mutasyonlarının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
DOKTORA
GÜLŞAH KOÇ, "Erkek infertilitesinde germ aplazisi vakalarında otozomal gen kusurlarının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
DENİZ KIRAÇ, "Konjenital adrenal hiperplazili bireylerde,21 hidroksilaz gen kusurlarının sıklığı, fenotipik etkileri ve diğer moleküler mekanizmalar", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DENİZ ERGEÇ, "Mitokondriyal DNA mutasyonlarının mesanenin yüzeyel transizyonel hücreli karsinomu ile ilişkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
KORKUT ULUCAN, "Yarık damak-dudak vakalarında fenotip genotip ilişkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009