Doç.Dr. AHMET İLTER GÜNEY
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - 2017
Yürütücü
''İnfertil Türk Erkeklerinde Y Kromozomu Azospermik Faktör Geni Mikrodelesyonlarının Kuadrupleks Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyon Yöntemi ile Moleküler Tanısı''
2016 - 2017
Yürütücü
''Polikistik Over Sendromlu (PKOS) Hastalarda Telomer Uzunluğunun Araştırılması''
2013 - 2015
Yürütücü
''Obez İnfertil Erkeklerde INHBB Geni fenotip İlişkisi''
2012 - 2015
Yürütücü
''Erkek İnfertilitesi Vakalarında Otozomal Gen Kusurlarının Araştırılması''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''Obeziteye Fiziksel Aktivite Düzeyine ve Yemek Yeme Alışkanlığına Etki Eden Genetik Faktörlerin Araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Konjenital Adrenal Hiperplazili Bireylerde 21 Hidroksilaz Gen Kusurlarının Sıklığı Fenotipik Etkileri ve Diğer Moleküler Mekanizmalar''
BAP
... - Halen
Yürütücü
''Mitokondriyal DNA Mutasyonlarının Mesanenin Yüzeyel TransizyonelHücreli Karsinomu ile İlişkisinin Araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''İnfertil Erkeklerde Sperm Mitokondriyal DNA Mutasyonları ile Sperm Parametreleri ve Genetik Test Sonuçları İlişkisi''
... - Halen
Yürütücü
''Sayısal ve Yapısal Sperm Anomalileri Gösteren İnfertil Erkeklerde Genetik Tanı''
... - Halen
Yürütücü
''Yarık Damak Dudak Vakalarında Fenotip Genotip İlişkisinin İncelenmesi''
... - Halen
Yürütücü
''Azospermik ve ağır oligozoospermik infertil vakalarda otozomal resesif gen kusurlarının belirlenmesi''
... - Halen
Yürütücü
''Non sendromik erkek infertilitesi vakalarında otozomal gen kusurlarının araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Konjenital Adrenal Hiperplazili Bireylerde 21 Hidroksilaz Gen Kusurlarının Sıklığı Fenotipik Etkileri ve Diğer Moleküler Mekanizmalar''
... - Halen
Yürütücü
''Mesanenin Yüzeyel Transizyonel Hücreli Karsinomunda Mitokondriyal Mutasyonlar ile p53 Mutasyonları İlişkisinin Araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Türk Popülasyonunda Konjenital İşitme Kayıplarında Konneksin 26 ve Diğer Önemli Gen Mutasyonlarının İncelenmesi''
ARAŞTIRMA PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''Glukagon Benzeri Peptid 2 GLP 2 nin İnce Bağırsak Kan Akımı ve İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerindeki Etkisi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.