Prof.Dr. AHMET ARMAN
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ÖZLEM SARIÖZ, "Türk romatoid artrit hastalarında IL-6 gen polimorfizmlerinin moleküler düzeyde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
KEZBAN SERAP BECİT, "Parkinson hastalığı ile interlökin -1 (IL-1 gen ailesi polimorfizmleri arasındaki ilişkinin moleküler düzeyde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
AJDA ÇOKER, "Koroner arter hastalığı ile IL-1 reseptör antagonist gen polimorfizminin moleküler düzeyde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
DOKTORA
AJDA ÇOKER, "İnsan büyüme hormonunun (BH-N) klonlanması, ekspresyonu ve izole büyüme hormonu eksikliği sendromunun genetik karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009