Prof.Dr. AHMET ARMAN
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
TIPDA KULLANILAN MOLEKÜLAR BİYOLOJİ TEKNİKLERİ STAJ, İngilizce, 2018-2019
TIPDA KULLANILAN MOLEKÜLAR BİYOLOJİ TEKNİKLERİ, İngilizce, 2018-2019
SİGNAL TRANSDUCTİON OF INFLAMMATİON, İngilizce, 2018-2019
MOLECULAR MECHANİSMS OF NECROSİS AND APOPTOSİS, İngilizce, 2018-2019
MEDİKAL GENETİK STAJ, İngilizce, 2018-2019
GROWTH HORMONE DEFİCİENCY, İngilizce, 2018-2019
GENETİCS OF MUSCULOSKELETAL DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
Signal Transduction of Inflammation, İngilizce, 2018-2019
GENETİCS OF GASTROİNTESTİNAL DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
Medikal Genetik staj , İngilizce, 2015-2016
Tıpda Kullanılan Molekülar Biyoloji Teknikleri Staj , İngilizce, 2015-2016
Growth hormone deficiency, İngilizce, 2015-2016
Genetics of Musculoskeletal disorders, İngilizce, 2015-2016
Genetics of Gastrointestinal disorders, İngilizce, 2015-2016
Molecular mechanisms of necrosis and Apoptosis, İngilizce, 2015-2016
Signal Transduction of Inflammation, İngilizce, 2015-2016
Tıpda Kullanılan Molekülar Biyoloji Teknikleri , İngilizce, 2015-2016
Biology for Engineering, İngilizce, 2015-2016
Medikal Genetik staj , İngilizce, 2014-2015
Tıpda Kullanılan Molekülar Biyoloji Teknikleri Staj , İngilizce, 2014-2015
Growth hormone deficiency, İngilizce, 2014-2015
YÜKSEK LİSANS
Temel Moleküler Hücre Biyolojisi, Türkçe, 2018-2019
Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türkçe, 2018-2019
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.