Prof.Dr. ADNAN DAĞÇINAR
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 1988 - 1995
TIPTA UZMANLIK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI / 1988 - 1995
YÜKSEK LİSANS
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / 1981 - 1988
YAPTIĞI TEZLER
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
''DENEYSEL NONKOMMÜNİKE TİP SİRİNGOMYELİ MODELİNDE KAVİTE MORFOLOJİSİ VE NÖRAL DOKU METABOLİZMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ'' / 1988 - 1995 / Danışman: Nejat Akalan
TIPTA UZMANLIK
''Deneysel non-komünike tip siringomiyeli modelinde kavite morfolojisi ve nöral doku metabolizma değişikliklerinin incelenmesi'' / 1988 - 1995 / Danışman: NEJAT AKALAN
YÜKSEK LİSANS
'''' / 1981 - 1988 / Danışman:
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2014 / 81,25
YDS / 2006 / 93,75